Haal meer uit het gebruik van zonnepanelen

Duurzaam ondernemen met fiscaal voordeel

Pieter Hoogendijk
Pieter Hoogendijk is belastingadviseur bij Visser & Visser, het advieskantoor dat de klanten volledige service op gebied van zonnepanelen biedt. Wat zijn volgens hem de belastingtechnische voordelen van zonnepanelen en hoe pak je de btw-zaken slim aan? Pieter legt het ons uit.

Recht op btw-teruggave

Als je als particulier zonnepanelen koopt, heb je recht op teruggaaf van btw. Eigenaren van zonnepanelen die duurzaam en tegen vergoeding opgewekte elektriciteit leveren aan de energieleverancier zijn btw-ondernemer. Men heeft recht op btw-teruggaaf bij aanschaf van zonnepanelen, ongeacht het soort elektriciteitsmeter dat gebruikt wordt. Slechts een gering btw-bedrag moet afgedragen worden vanwege de geleverde stroom (forfaitair berekend of aan de hand van de werkelijk geleverde stroom).

Particulieren

Juist voor particulieren kan de aanschaf van zonnepanelen lucratief zijn. Omdat het af te dragen bedrag onder de grens van de kleineondernemersregeling (KOR) blijft, hoeven zij geen btw af te dragen. Men heeft dus in het jaar van investering een btw-voordeel en in de daaropvolgende jaren geen btw-nadeel.

Ondernemers

Bij ondernemers is het de vraag of de KOR van toepassing is. Deze wordt namelijk toegepast op het totale bedrag dat de ondernemer op jaarbasis aan btw verschuldigd is. Als men al btw-ondernemer is, moet alle btw bij elkaar worden geteld. Zet men echter - indien mogelijk en wenselijk - het energiecontract en de factuur van de zonnepanelen tijdig op naam van de partner (die nog geen btw-ondernemer is), dan kan het btw-nadeel in de jaren na de investering worden voorkomen. 

Als firmant in een vof/maatschap ben je zelf nog geen btw-ondernemer. Om de btw op jouw in privé aangeschafte zonnepanelen terug te vragen, dien je jezelf als btw-ondernemer te melden bij de Belastingdienst. De positie van een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een vennootschap is gelijk aan een particulier die zonnepanelen aanschaft.

Investeringsaftrek

Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke en duurzame bedrijfsmiddelen? Een investering in zonnepanelen wordt fiscaal gestimuleerd door extra aftrekposten.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Zonnepanelen kwalificeren als bedrijfsmiddelen waarop de KIA van toepassing is wanneer zij bestemd zijn voor gebruik binnen de eigen onderneming. De aftrekpost kan 28 procent van de investering bedragen. De KIA is overigens ook mogelijk op andere - niet zozeer duurzame - bedrijfsmiddelen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Een andere aftrekpost die van toepassing kan zijn op de investering in zonnepanelen is de EIA. Deze aftrek kan ook gelden voor systemen die niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet (maar bijvoorbeeld op transportmiddelen). Het bedrijfsmiddel dient binnen drie maanden na opdracht tot levering gemeld te zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij geven dan een beschikking af die ‘toegang verleent’ tot de aftrekpost. De EIA is afhankelijk van het vermogen en de eigenschappen van de aangeschafte zonnepanelen, maar kan oplopen tot circa 50 procent van de aanschafprijs.

Meer informatie

Zorg dat je goed op de hoogte bent voordat je in zonnepanelen investeert! Meer informatie? Ga naar www.visser-visser.nl/zonnepanelen

afbeelding van Pieter Hoogendijk

PieterHoogendijk |

Belastingadviseur bij Visser & Visser

Bekijk alle artikelen vanPieter