Dit is hoe bedrijven de stigma’s rondom alcoholverslaving kunnen verminderen
Stigma's rondom alcoholverslaving verminderen

Dit is hoe bedrijven de stigma’s rondom alcoholverslaving kunnen verminderen

Redactie Baaz

Een gezonde werkomgeving: Het doorbreken van stigma's rondom alcoholverslaving in bedrijven

Regelmatig lezen we in het nieuws berichten over verslaafden. Hierdoor ontstaat er een zeer negatieve beeldvorming over mensen met een verslaving. Zeker in de werkcultuur. Feit blijft dat verslavingen in alle delen van de bevolking voorkomen. Sterker nog: alcoholisme komt geregeld voor onder de hoogopgeleide bevolking. Dit maakt afkicken met alcohol lastiger. De stigma’s zijn te groot, er is te weinig kennis en de schuldvraag ligt vaak bij de verslaafde zelf. Hierdoor is de drempel om hulp te zoeken groter dan bij andere psychische problemen, zoals depressie of angstproblematiek. 

Bedrijven kunnen hier een allesbepalende rol in spelen. De kans is groot dat zij ooit te maken krijgen met iemand die kampt met verslavingsproblematiek. Hoewel dit grote gevolgen heeft voor het bedrijf, kunnen zij bijdragen aan een gezondere houding tegenover verslaafden. Bijvoorbeeld door het creëren van een ondersteunende werkomgeving en het normaliseren van discussies over alcoholgebruik op de werkvloer.

Creëren van een ondersteunende werkvloer 

Het is belangrijk om te beseffen dat een verslaving een ziekte is. Als een medewerker ernstig ziek wordt, zal men er alles aan doen om deze persoon tegemoet te komen. Bij te staan in zijn herstelproces. Ook psychische ziektes zoals depressies kunnen vaak verholpen worden met de juiste steun. Bij onvoldoende steun zullen de klachten alleen maar erger worden. 

Een verslaafde is ook ziek. Het is niet zijn schuld dat hij verslaafd is. Er zijn heel veel verschillende factoren die de verslaving in stand helpen. Dat betekent niet dat het ongeneeslijk is. Met de juiste hulp is afkicken wel degelijk mogelijk. Een goede werknemer heeft dan ook zeker het recht om deze hulp te krijgen en als werkgever kan je hier een grote rol in spelen. 

Maak alcoholisme op de werkvloer bespreekbaar. Zorg ervoor dat er hulp bij alcoholisme aangeboden kan worden. Dat iedere medewerker weet waar ze terecht kunnen voor de juiste hulp. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vertrouwenspersoon. 

Normaliseer gezonde discussies over alcoholgebruik op de werkvloer 

Natuurlijk moet er wel een lijn getrokken worden bij alcoholgebruik op de werkvloer. Als iemand niet meer kan functioneren zonder alcohol en daardoor onder invloed op het werk verschijnt, kan dit grote gevolgen hebben voor het bedrijf. Daarom moet duidelijk zijn welke sancties er dan worden gegeven. Denk bijvoorbeeld aan het inhouden van loon. Bovendien mag geen enkele medewerker onder invloed zijn werk uitoefenen. Voor het welzijn van de medewerker zelf, maar ook zijn omgeving.

Toch is het belangrijk dat er gezonde discussies over alcoholgebruik op de werkvloer ontstaan. Hier mag geen taboe op liggen. Zodra hier een taboe op rust, zullen mensen met problemen minder snel naar voren treden en is hulp ver weg. Juist door het bespreekbaar te maken, kunnen problemen eerder worden aangepakt en zal alcoholisme een minder groot effect hebben op het bedrijf. 

Het is belangrijk dat mensen weten waar ze terecht kunnen en deze stap ook zelf durven te nemen. Dit doe je door bijvoorbeeld meer informatie over dergelijke hulplijnen te verschaffen. 

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie