Het roer om: 4 tips om circulair te ondernemen

Het roer om: 4 tips om circulair te ondernemen

Redactie Baaz

Onze huidige lineaire economie is niet duurzaam en blijvend. Het verzamelen van grondstoffen, het omvormen tot een product en het uiteindelijk weggooien, zorgt voor een enorme druk op het milieu. Dit resulteert in milieuproblemen en is uiteindelijk een gevaar voor ons bestaan. Daarom is een circulaire economie noodzakelijk voor de toekomst. Maar wat houdt deze circulaire economie nu in? In een dergelijk systeem worden grondstoffen optimaal benut. Het hergebruiken van producten en grondstoffen staat hierbij centraal in alle schakels van de productieketen: van grondstoffen tot consumptie en hergebruik. Een circulaire economie biedt ook nieuwe kansen op bedrijfsniveau. Maar wat kan je nu zelf doen om circulair te ondernemen? Ralph Jorissen, Vice President Benelux, UK & Ireland bij Tarkett, geeft vier tips.

1. Bepaal aan de hand van de zeven ‘R-en’ jouw kringloop

Circulair ondernemen gaat verder dan uitsluitend recycleren. Het is een systeem, waarbij van het begin tot het einde wordt nagedacht over het product en de manier van produceren. Met de zeven ‘R-en’ kan je uitstippelen hoe grondstoffen op een hoogwaardige wijze een cyclus kunnen vormen. Het helpt om essentiële factoren voor circulair ondernemen inzichtelijk te krijgen.

  • Rethink en Reduce: anders denken over productie en processen;
  • Redesign: anders ontwerpen, door bijvoorbeeld vóór de productie rekening te houden met hergebruik en recyclage;
  • Re-use: de mogelijkheid van het hergebruiken van producten;
  • Repair en remanufacturing: reparatie en onderhoud van producten;
  • Recycling: het verwerken en hergebruiken van materialen;
  • Recover: energie (terug-)winnen uit materialen;
  • Re-disposal: afval storten voorkomen. Het in de keten houden van grondstoffen en producten staat voorop.

2. Zelf recycleren

Eigen producten recycleerbaar maken en dat ook effectief doen is belangrijke stap in de richting van een circulaire onderneming.

In onze eigen recyclagecentra, waarvan wij er negen hebben, zijn wij in staat om op industriële schaal zowel snijafval als gebruikte vloeren te recycleren. Het gaat hier zowel om tapijttegels als vinylvloeren. Nemen wij het voorbeeld van onze tapijttegels, dan worden in Waalwijk de tapijtrug en het garen van elkaar gescheiden. De EcoBase-tapijtrug verwerken wij tot evenwaardige grondstof voor nieuwe tapijtruggen. Het afgescheiden garen wordt via een externe partner geregenereerd tot nieuw garen. Zo doen we een deel zelf en rekenen wij voor een deel op externe samenwerkingen.

3. Samenwerken buiten de keten

Afval en materiaal van andere bedrijven (in eigen en andere productieketens) kan ook geschikt zijn als grondstof voor eigen productie. Daarnaast kan het omarmen van ideeën van andere bedrijven weer leiden tot een groter circulair systeem, met maximale recyclagemogelijkheden, toekomstbestendige productielijnen en andere nieuwe mogelijkheden. Samenwerken is dus van belang om een circulaire economie te laten groeien.

Een voorbeeld van ketensamenwerking is de kalk die wordt gebruikt in recycleerbare tapijtruggen. Dit kalkafval komt van waterzuiveringsbedrijven en wordt weer hergebruikt als grondstof bij de productie van tapijten.

4. Verstevig klantrelaties en stimuleer loyaliteit

Bied jouw klanten circulaire oplossingen aan. Een voorbeeld hiervan is het verhuren van producten. Op deze manier worden ook producten hergebruikt. Sommige producten worden slechts een aantal keer gebruikt door klanten. Op deze manier hoeft de klant het product niet zelf aan te schaffen, waardoor er minder materiaal wordt geproduceerd. Dit zorgt automatisch voor minder gebruik van grondstoffen en lagere materiaalkosten.

Op deze manier is een circulaire economie toepasbaar in het bedrijfsleven. Zo zorgen we niet alleen samen voor een houdbare toekomst, maar kunnen we ook duurzame economische kansen pakken.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie