Digitale valuta en fiscaliteit: voorzichtigheid geboden?

Pieter Hoogendijk
Digitale valuta, zoals de Bitcoin, zijn in Nederland zeer populair. Ondanks de haken en ogen, zoals de onzekere koers, neemt deze populariteit alleen maar toe. Maar liefst 580.000 Nederlanders bezitten digitale valuta, zoals Bitcoin, Ethereum en Ripple, zo bleek onlangs uit een NOS-bericht.

De belastingheffing over digitale valuta levert soms vragen op. Een belegger in digitale valuta moet de waarde van zijn portefeuille per 1 januari van een belastingjaar opgeven als vermogen (box 3). Dit is ongeacht daadwerkelijke rendementen. Maar hoe gaat de Belastingdienst om met gevallen waarin men verder gaat dan alleen beleggen en bijvoorbeeld een zogenaamde supercomputer aanschaft om de digitale valuta zelf te gaan ‘minen’? Die vraag verken ik in deze bijdrage.

Minen en inkomstenbelasting

Als het minen van de digitale valuta winst oplevert, dan is het de vraag of hierover inkomstenbelasting in box 1 is verschuldigd. De huidige opvatting in de fi scale praktijk is dat bij minen in privé géén sprake is van ondernemerschap. Hiervoor moet namelijk sprake zijn van een reële winstverwachting. Deze winstverwachting is door de schommelende koersen van digitale valuta zeer onzeker. Dit verschilt ook nog eens sterk per valutasoort. 

Daarnaast zijn er natuurlijk ook de kosten van het minen, zoals stroom en afschrijvingskosten. Samengevat ontbreekt de reële winstverwachting die nodig is voor de kwalificatie ‘winst uit onderneming’. Ook is de opvatting dat geen sprake is van ‘resultaat uit overige werkzaamheden’, omdat daarvoor ‘enige werkzaamheid’ nodig is: de arbeidscomponent. Dit ontbreekt bij minen: de computer wordt aan het werk gezet en daar blijft het vaak bij. In het geval dat iemand een grotere ruimte volzet met supercomputers om daarmee te minen, zal wellicht wél sprake zijn van enige werkzaamheden omdat hiermee meer arbeid gepaard gaat.

Minen en btw

Is naast inkomstenbelasting minen van digitale valuta wellicht belast met omzetbelasting (btw)? Immers, de miner verricht een dienst en ontvangt daar een vergoeding voor. Voor de btw is echter vereist dat er een juridisch afdwingbare verplichting bestaat tussen twee partijen die elkaar tot op zekere hoogte kennen. Bij het minen van digitale valuta kennen partijen elkaar totaal niet en is er niets afdwingbaar, waardoor op basis van huidige btw-wetgeving vermoedelijk het minen niet met btw is belast.

Voorzichtigheid geboden?

Op basis van de huidige wet- en regelgeving lijkt de conclusie te zijn dat de winst die wordt behaald bij het minen van digitale valuta
niet in box 1 wordt belast. Net als bij ‘gewoon’ beleggen wordt de waarde belast in box 3. Ons belastingstelsel herijkt zich echter telkens aan de ontwikkelingen in de samenleving. Onze groeiende digitale economie en allerlei nieuwe manieren van werken hebben invloed op hoe ons belastingstelsel is ingericht. Het is daarom zeker niet uit te sluiten dat in de toekomst winsten bij digitale valuta expliciet onder de
belastingheffing worden gebracht. Het kan daarom uit voorzichtigheid goed zijn om nu alvast een gedeelte van de winst apart te zetten. En uiteraard is het goed om je in een concrete situatie te laten bijstaan door een adviseur.

Meer informatie

Meer informatie over digitale valuta en fiscaliteit? Ga naar www.visser-visser.nl
 

afbeelding van Pieter Hoogendijk

Pieter Hoogendijk |

Belastingadviseur bij Visser & Visser

Bekijk alle artikelen van Pieter