Digitaal transformeren gaat niet altijd over voorop lopen

Digitaal transformeren gaat niet altijd over voorop lopen

Redactie Baaz

Uit onderzoek van Massachusetts Institute of Technology blijkt dat digital masters tot wel 26 procent betere prestaties kunnen leveren dan andere organisaties.

Digitale transformatie is op dit moment dan ook een veel besproken onderwerp binnen talloze organisaties en is voor organisaties van iedere omvang van belang. De toekomst is tenslotte digitaal en het is aan organisaties om hierin mee te veranderen.
 
Voor velen is het echter lastig om hierbij de juiste strategie te bepalen. Er is voldoende ambitie, maar de doorvertaling van digitale transformatie naar de eigen organisatie levert de nodige uitdagingen op. Toch zijn er al diverse bedrijven wel in geslaagd om de juiste stappen te zetten. Deze bedrijven weten technologie zoals cloud, big data en robotica relevant te maken voor hun organisatie en weten deze succesvol te adopteren. Hoe kun je als organisatie profiteren van het al bestaande digitale gedachtegoed voor een digitale transformatie en hoe pas je dit in binnen de strategie van jouw bedrijf? 

Digitale transformatie is meer dan technologie

De drijfveer achter digitale transformatie zijn maatschappelijke ontwikkelingen als de toenemende globalisering, de focus op de veranderende behoefte van de klant of gebruiker, de verschuiving van een producteconomie naar een diensteconomie, een groeiende behoefte aan efficiëntie en de opkomst van disruptieve initiatieven. Digitale technologieën worden als reactie op deze ontwikkelingen ingezet als hefboom om de innovatie van operationele processen, klantervaringen en businessmodellen te versnellen en te optimaliseren. Om in te spelen op veranderende behoeftes en technologie te gebruiken als onderscheidend vermogen.
 
Bedrijven gaan er vaak al snel vanuit dat digitaliseren enkel draait om technologie en natuurlijk speelt dit een grote rol, maar de echte verandering vindt plaats bij de medewerkers. Met een digitale strategie als leidraad is het de bedoeling dat zij op een nieuwe manier gaan werken. De samenhang tussen strategie, mensen, processen en technologie bepaalt dan ook het succes van de transformatie.
 
Bij veranderingen binnen een organisatie ligt de grootste uitdaging vaak bij het meekrijgen van de medewerkers. Draagvlak creëren is daarom essentieel, voordat er een nieuwe strategie wordt uitgerold. Een duidelijke rolverdeling, voldoende autonomie van verschillende projectteams en samenwerking tussen verschillende afdelingen vormt hierbij de basis. Door een stap terug te doen en, los van de technologie, te kijken wat de organisatie nu echt nodig heeft kunnen kansen optimaal worden benut. De technologie is uiteindelijk een middel en niet een doel op zich. 

Bedrijven zijn al snel te ambitieus

Een andere veelgemaakte fout bij een digitale transformatie is een te hoog ambitieniveau. Bedrijven kijken bijvoorbeeld naar bekende voorbeelden zoals Uber en nemen zich voor dit voorbeeld te volgen. Vernieuwers als Uber zetten de markt volledig op z’n kop met een totaal nieuw businessmodel en dit spreekt tot de verbeelding voor veel organisaties. Echter is het belangrijk om te realiseren dat het niet voor iedereen haalbaar is om een sector substantieel te veranderen. Niet iedereen hoeft net als Uber een disruptor te zijn.
 
Naast disruptors ligt er namelijk een grote kans voor transformers: bedrijven die direct inspelen op de nieuwe ontwikkelingen en hier hun eigen invulling aan geven. Transformers maken gebruik van succesverhalen en voorbeelden van bedrijven die de stap naar digitalisering al gezet hebben. Het adopteren van een verdienmodel of het implementeren van een verbeterd bestaand concept gebeurt dagelijks en is helemaal niet vreemd. Denk aan Coolblue, dat een bestaand digitaal verdienmodel (de webshop) adopteerde en verder verbeterde. 
 
Het succesvol gebruik maken van al bestaand gedachtegoed werkt echter alleen als het ook daadwerkelijk past bij de doelstellingen van een organisatie. Net zoals bij het geforceerd disruptor willen zijn, werkt het ook niet om ondoordacht concepten over te nemen van anderen, alleen omdat deze voor hen succesvol zijn. Het kiezen voor technologieën die passen binnen een digitale visie is een voorwaarde voor succes. Digitaliseer dus de juiste dingen en zet technologie niet geforceerd in of enkel ‘omdat het kan’. 

Innoveren op een passende manier

Bedrijven moeten niet ondoordacht aan een digitale transformatie beginnen. Het identificeren van kansen en inzicht krijgen in de behoeftes voor de organisatie, vergt tijd. Iedere organisatie moet zich dan ook in haar eigen tempo transformeren en hierbij zijn de huidige mate van digitalisering en het transformatievermogen van de organisatie bepalend. Het volgen van nieuwe ontwikkelingen in verschillende branches kan ook moeite waard zijn. Houd bij het formuleren van een digitale visie en strategie ook de organisatiedoelstellingen altijd voor ogen en zorg dat dit op elkaar aansluit. Dan kun je bepalen wat er noodzakelijkerwijs getransformeerd dient te worden. Kies een technologie die past bij de kracht, kernwaarden en visie van het bedrijf. Niet andersom!
 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie