Digitaal, duurzaam en leergierig: de rol van generatie Z bij het herstel van de economie

Digitaal, duurzaam en leergierig: de rol van generatie Z bij het herstel van de economie

Redactie Baaz
De vaccinatieprogramma’s die momenteel lopen, zorgen ervoor dat we licht zien aan het einde van de tunnel, iets waar we allemaal behoefte aan hebben. Maar op economisch vlak moet het werk nog beginnen. Er wordt nu nagedacht over hoe we snel herstel kunnen bevorderen. En dat is zeker nodig.

De verloren output ligt door COVID rond de $28 biljoen en het aantal mensen dat wereldwijd hun baan verloor wordt geschat tussen de 5 en 25 miljoen. Dit heeft vooral invloed op jongeren: alleen al in de eerste helft van 2020 zijn volgens een andere bron meer dan 6,4 miljoen 15 tot 24-jarigen uit de G7-landen hun baan kwijtgeraakt.  

Waar komt dit door? Wat we in ieder geval kunnen zeggen is dat bedrijven die het digitale echt omarmd hebben, het over het algemeen heel goed hebben gedaan tijdens de crisis. Hun succes is te danken aan hun vermogen om snel te reageren op veranderingen, dankzij de inzet van technologie. 

Tegelijkertijd ligt er steeds meer focus op herstel op een meer duurzame manier. Onderzoeken suggereren dat klimaatverandering kan helpen om de snelle verspreiding van pandemieën tegen te gaan. En een artikel van McKinsey & Co zegt dat “een ‘low-carbon’ herstel niet alleen kan zorgen voor aanzienlijke emissiereducties die nodig zijn om de klimaatverandering een halt toe te roepen, maar ook meer banen en economische groei kan creëren, in vergelijking met een ‘high-carbon’ herstel." 

Aan de ene kant is er dus het potentieel voor een digitaal gedreven, duurzamer economisch herstel; en aan de andere kant is er een schrikbarend hoge werkloosheid vooral onder jongere generaties. We moeten het tweede aanpakken als we het eerste willen bereiken. Want als er iets is dat je wilt voorkomen wanneer je groei wilt stimuleren, is het een gebrek aan mensen met de juiste vaardigheden. 

Een generatie van nieuwsgierige, leergierige en innovatieve mensen

Anders gezegd, in het digitale tijdperk kunnen we wereldwijd economisch herstel bereiken door gebruik te maken van de kennis en vaardigheden van jongere generaties. 

Er is geen beter moment om deze generatie aan te nemen en een baan te geven. Uit onderzoek van VMware bleek dat driekwart van de 18 tot 24-jarigen, ook wel generatie Z, zegt ‘digitally curious’ of ‘digital explorer’ te zijn. Dit komt omdat ze zijn opgegroeid zijn met technologie. Er is echter nog een andere reden – ze zijn zelf actief bezig om meer te leren en hun kennis te vergroten. Zestig procent vindt dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun digitale intelligentie. Dit is goed nieuws voor bedrijven die beperkte middelen en geen tijd hebben om digital development-programma’s aan te bieden. 

Aangezien het tempo van veranderingen in het bedrijfsleven zal blijven toenemen, is de natuurlijke aanleg van generatie Z om ‘in het moment’ te leren en zich aan te passen van onschatbare waarde. Veel dingen die we nu doen, bestonden tien jaar geleden nog niet eens. Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling van vaccins. Voorheen duurde het tien jaar om een goedwerkend medicijn te ontwikkelen. Nu kan het Pfizer BioNTech COVID-19-vaccin binnen een paar maanden worden ontwikkeld en gecertificeerd, mede dankzij een DNA-printer. Dit zien we ook terug bij banen. Een rapport zegt dat 85% van de banen die de huidige jongeren in 2030 zullen hebben er nu nog niet eens zijn.

Bovendien hecht deze digitally curious-generatie veel waarde aan duurzame en ethische producten en merken. Zes op de tien generatie Z-respondenten gelooft dat digitale vaardigheden ervoor kunnen zorgen dat bedrijven in tien jaar tijd klimaatneutraal zijn. 47% is bereid meer te betalen voor producten en diensten van een retailer die zich inzet voor het klimaat. De jongere generaties lijken meer bezig te zijn met duurzaamheid en de problemen rondom klimaatverandering. Wat natuurlijk niet zo vreemd is, aangezien zij met de gevolgen te maken krijgen. 

Verkleinen bedrijven hun eigen kansen?

De kans is echter groot dat generatie Z over het hoofd wordt gezien. Vanwege economische zorgen worden er niet zo snel meer stagiaires of junioren aangenomen. Het is dus lastig voor jongeren om überhaupt een bijdrage te kunnen leveren. 

Waarom is dit een risico? Ten eerste, als jij iemand geen kans geeft, dan krijgen ze die waarschijnlijk wel ergens anders. Misschien bij een concurrent of misschien starten ze zelf een bedrijf. Generatie Z is leergierig, heeft een passie voor een meer duurzame bedrijfsaanpak en ze hebben digitale kennis. Zou je deze mensen echt als concurrent willen hebben? Bedrijven moeten met deze generatie in contact komen zodat zij samen met een werkgever aan de toekomst kunnen bouwen, niet zonder hen. 

Ten tweede kunnen bedrijven een enorm tekort krijgen als ze niet in contact komt met het talent van de nabije toekomst, met als gevolg dat ze hiervoor in de toekomst kosten moet maken. Neem bijvoorbeeld de bouwsector – in 2008 werden veel werkzaamheden geannuleerd en vervolgens duurde het jaren voordat werkgevers nieuw talent aan gingen nemen. Nu is er een enorm tekort aan vaardigheden, zoals metselen, wat rechtstreeks invloed heeft op de kosten van bouwprojecten. Dit mag niet gebeuren in de digitale wereld. 

Door niet na te denken over de langetermijn verkleinen bedrijven hun eigen kansen op succes enorm. Maar hoe kunnen ze mensen aannemen voor functies die nu nog niet bestaan? Ze moeten inzien dat banen, net als mensen, in de loop van de tijd veranderen. Als je nu een functie hebt waarvan je verwacht dat deze er over een paar jaar heel anders uit zal zien, dan is het slim om iemand aan te nemen die leergierig is zodat nieuwe functies en nieuwe werknemers samen groeien en continu in ontwikkeling zijn. Dit alles zodat het aansluit op de bedrijfsbehoeften. 

Een ander voordeel van generatie Z – van elke nieuwe generatie werknemers – is dat ze zorgen voor nieuwe perspectieven en invalshoeken. Het verschil zit hem in hun relatie met de digitale wereld. Millennials kregen banen in een tijd waarin werkgevers zich afvroegen of een digitale aanpak wel echt nodig was. Generatie Z heeft een baan in een tijd dat iedereen het erover eens is dat digitaal absoluut noodzakelijk is, maar dat het talent moeilijk te vinden is. 

Een nog onbenutte weg naar duurzaam herstel

Generatie Z biedt grote, nog onbenutte kansen; maar tegelijkertijd bestaat het gevaar dat bedrijven dit talent door economische uitdagingen op de korte termijn negeren. Als een bedrijf mensen aan kan nemen die goed overweg kunnen met technologie en die nieuwe ideeën aandragen, dan zorgt dit niet alleen voor voordelen op de korte termijn, maar ook voor een sterkere positie en succes in de komende tien jaar. Door een strategische, langetermijnaanpak en een jonge, technologisch onderlegde talentenpool, kunnen we economisch en duurzaam herstel bevorderen.  

Door Joe Baguley, VP en CTO EMEA, VMware 

afbeelding van Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie