Derde werkenden maakt zich zorgen of salaris volgend jaar nog wel toereikend is voor levensonderhoud

Derde werkenden maakt zich zorgen of salaris volgend jaar nog wel toereikend is voor levensonderhoud

Redactie Baaz

Maar liefst een derde van werkend Nederland (33%) maakt zich momenteel zorgen of zijn salaris volgend jaar nog wel toereikend zal zijn voor zijn levensonderhoud. Vorig jaar (2022) lag dit percentage nog hoger: op 38 procent. Dit blijkt uit onderzoek van Visma | Raet in aanloop naar Prinsjesdag 2023. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.135 werkenden in loondienst. Ondanks dat het percentage werkenden dat zich zorgen maakt iets is afgenomen, is men niet massaal tevreden met hun huidige salaris. Slechts 56 procent van werkend Nederland is hiermee tevreden. In 2021, dus voordat de inflatie een enorme toename kende, was dit nog 64 procent. Daarbij zegt 53 procent dat zijn salaris in 2023 minder gegroeid is dan gehoopt.

Druk op salaris onderhandelingen

Door de huidige inflatie ervaart 37 procent van de werkenden een druk om met zijn werkgever te onderhandelen over een loonsverhoging voor 2024. Dit percentage is even hoog (38%) als vorig jaar. 31 procent verwacht nu al dat zijn jaarlijkse salarisstijging vanuit de werkgever onvoldoende zal zijn om ervoor te zorgen dat hij in 2024 genoeg verdient voor zijn levensonderhoud. Stel dat er helemaal geen loonsverhoging in zit aan het einde van het jaar, dan voelt één op de vijf (18%) zich genoodzaakt een nieuwe baan te zoeken. Vorig jaar was dit twintig procent.

Salarisverhoging vanuit overheid met Prinsjesdag

De salarisverhoging hoeft niet alleen vanuit de werkgever te komen. Met Prinsjesdag kondigt de overheid altijd maatregelen aan waar ook het nettosalaris door beïnvloed wordt. Het brutosalaris stijgt of daalt daarmee niet, maar werkend Nederland krijgt wel per 1 januari van het volgende kalenderjaar meer of minder geld op de rekening gestort. Voor komende Prinsjesdag verwacht 31 procent van de Nederlanders in loondienst dat er maatregelen komen waardoor het netto maandinkomen zal stijgen. 33 procent verwacht dat het nettosalaris gelijk zal blijven per 1 januari 2024 en 19 procent verwacht juist maatregelen waardoor het nettosalaris zal dalen. Een groot deel van de Nederlanders hoopt waarschijnlijk dat de overheid naast de ontwikkelingen in het nettosalaris nog meer inflatiecompensatieregelingen presenteert. 65 procent vindt het namelijk de verantwoordelijkheid van de overheid om de inflatie 1-op-1 te compenseren in het salaris.

Joke van der Velpen, manager Wet- en Regelgeving bij Visma | Raet: “Net als vorig jaar is een stijging van het salaris voor veel Nederlanders noodzaak. Dat blijkt wel uit het feit dat steeds meer mensen in aanraking komen met geldproblematiek door de inflatie. Iedere stijging van het salaris is in zo’n situatie welkom. Nu we een demissionair kabinet hebben, is het de vraag hoeveel wijzigingen er aangekondigd zullen worden op Prinsjesdag. Maar wij zullen hoe dan ook klaarzitten om zo snel mogelijk te berekenen wat de effecten zijn van de aangekondigde maatregelen.”

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie