Deadline kleineondernemersregeling valt vandaag: niet aanmelden kan je duur komen te staan

Sterre Hartjes
Ben jij een ondernemer met een jaaromzet tot € 20.000,- en wil je per 1 januari 2020 gebruikmaken van de vernieuwde kleineondernemersregeling, dan heb je niet lang de tijd meer. Vul het kleineondernemersregeling aanmeldformulier in en stuur hem direct naar de Belastingdienst.

Ondernemers en organisaties die uiterlijk 20 november de aanmelding bij de Belastingdienst hebben gedaan, zijn vrijgesteld van de BTW door de nieuwe kleineondernemersregeling. Dit houdt in dat zij geen BTW in rekening brengen aan klanten, geen BTW aftrekken op inkopen en investeringen, niet meer verplicht zijn om facturen voor de BTW te versturen en geen BTW-aangifte meer hoeven te doen.

Hogere omzet

Als je als kleine ondernemer voldoet aan de voorwaarden en je schrijft je in voor de nieuwe kleineondernemersregeling, dan blijf je voor een periode van drie jaar ingeschreven. Mocht de omzet in één kalenderjaar boven de € 20.000,- komen, dan is het verplicht om je als bedrijf weer uit te schrijven voor de kleineondernemersregeling. Eenmaal afgemeld kan je al ondernemer drie jaar lang niet deelnemen aan de regeling. Het inschatten van de jaaromzet is dus erg belangrijk. Hiervoor heeft de Belastingdienst een hulpmiddel gemaakt.

Te laat voor de kleineondernemersregeling?

Wanneer je later bent met de aanmelding, kan je nog steeds gebruikmaken van de regeling. Dit kan dan wel pas vanaf het eerstvolgende BTW-aangifteblok. Ondernemers die zich bijvoorbeeld op 2 februari aanmelden voor de kleineondernemersregeling, zijn vanaf 1 april vrijgesteld van BTW.