Corona zorgt voor makkelijk te benaderen maar moeilijk te werven kandidaten

Corona zorgt voor makkelijk te benaderen maar moeilijk te werven kandidaten

Redactie Baaz

In het afgelopen jaar waren kandidaten makkelijker te benaderen maar moesten bureaus en werkgevers meer inspanning verrichten om een kandidaat daadwerkelijk te laten solliciteren. Dit blijkt uit het Recruitment Kengetallen onderzoek 2021, dat een duidelijk beeld geeft van de arbeidsmarkt ten tijde van de coronamaatregelen. De markt is op zijn kop gezet: de vorm en uitvoering van het recruitmentproces en het gebruik van recruitment middelen is in een korte tijd drastisch veranderd.

Organisaties hebben aangegeven dat corona met name een sterke invloed heeft gehad op de recruitmentbudgetten, doordat deze zijn gereduceerd of stopgezet. Daarnaast zijn vacatures on hold gezet en is face-to-face contact vervangen door online videobellen. Deze ontwikkeling op het gebied van videobellen biedt echter ook meer efficiëntie en flexibiliteit (zowel voor werkgever als werknemer), doordat interviews en assessments gemakkelijker kunnen worden afgenomen en sneller zijn in te plannen. Werknemers zijn bovendien vanuit huis en flexibeler gaan werken en willen dit ook (gedeeltelijk) blijven doen. Deze hybride vorm van werken is ook bij werkgevers meer acceptabel geworden. 

Groot gedeelte geen effect van de crisis

De coronamaatregelen hebben het wel lastiger gemaakt voor organisaties om kandidaten te bereiken (via bijvoorbeeld beurzen en live events) en om de bedrijfscultuur te delen en over te dragen. Ondanks alle veranderingen heeft ruim 40% van de deelnemers uit dit onderzoek niet het idee dat hun organisatie is beïnvloed door corona. Dit geeft aan dat veranderingen toch vrij soepel zijn doorgevoerd en/of dat niet alle (recruitment)organisaties even sterk beïnvloed zijn door de veranderingen als gevolg van corona. 
De onzekerheden die door alle veranderingen op de arbeidsmarkt zijn ontstaan hebben er wel voor gezorgd dat kandidaten minder gemakkelijk van baan wisselen of op zoek gaan naar een nieuwe baan. Vanwege de verschuivingen op de arbeidsmarkt zijn werknemers meer risico-avers en kiezen zij eerder voor het hebben van zekerheid.

Bureaus benaderen kandidaten makkelijker

Met name bureaus vinden het makkelijker om kandidaten te benaderen, maar moeilijker om ze te werven. Zo zijn bureaus al gewend aan het benaderen van hun kandidaten via sourcing en social media. Ook de kandidaten zijn nu meer open gaan staan voor toenadering via deze digitale kanalen. Dit maakt dat kandidaten makkelijker te benaderen zijn, maar minder makkelijk te werven (een kandidaat er toe zetten om te gaan solliciteren of te reageren op een aanbod). Een verklaring hiervoor kan zijn dat er sprake is van toegenomen concurrentie, in combinatie met kandidaten die zich minder gemakkelijk laten recruiten.   

Al met al blijkt dat de invloed van corona op organisaties kleiner is dan gedacht, al dan niet op basis van hun eigen ervaring. De effecten die er zijn lijken met name invloed te hebben op de bureaus. Toch zijn dit niet alleen maar negatieve effecten, aangezien het wel makkelijker is geworden om kandidaten te benaderen. Het is nog maar de vraag hoe de huidige trends zich na de crisis zullen gaan ontwikkelen. 

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie