Gastartikel: Persoonlijke ondernemersverhalen raken

Reinier Rombouts
Storytelling is niet alleen waardevol voor leiders van grote organisaties, maar ook voor ondernemers van kleinere en middelgrote bedrijven. Groeiende ondernemers zijn daarbij vaak op zichzelf aangewezen. En dat is nog niet zo eenvoudig. Je bent er als ondernemer in geslaagd om een bedrijf neer te zetten met waarde voor je klanten. Werkte je in de beginperiode nog alleen of met enkele partners en collega’s, nu bestaat de bedrijfsfamilie uit enkele, tientallen of zelfs honderden leden.

Je betreedt een nieuw speelveld. Ook als het gaat om communicatie. Klom je vroeger op tafel in de kantine om een verhaal te houden, nu zit je wekelijks aan tafel met je managementteam. En hoop je dat zij jouw ideeën en plannen goed overbrengen. Liep je voorheen dagelijks een rondje in het bedrijfspand waarbij je met iedere collega kort contact maakte, nu zitten je mensen op verschillende locaties en stuur je maandelijks een mailtje met een update waarvan je hoopt dat ze die lezen, begrijpen en vooral: hier wat mee doen.

Ook de buitenwereld houdt jou scherper in de gaten nu je een grotere speler wordt. Concurrenten zetten zich meer tegen je af of doen je juist na. Na de vakpers hebben nu ook regionale of zelfs landelijke media belangstelling voor je bedrijf en jouw visie als ondernemer. Maar welk verhaal wil je eigenlijk vertellen? Hoe onderscheid jij je van je concurrenten? En zorg je voor je een relevant verhaal dat aansluit bij vraagstukken die leven in de buitenwereld?

Persoonlijke waarden

Je bedrijf is ontstaan bij jou. Vanuit jouw ideeën en persoonlijke drijfveren. Desondanks vinden veel ondernemers het lastig om dit persoonlijke verhaal te definiëren. Laat staan te vertellen. ‘Het gaat toch niet om mij’, hoor je dan vaak. Natuurlijk, het gaat niet alleen om de leider, maar tegelijkertijd wil iedereen weten wat hij of zij ervan vindt. In het geval van bedrijfseigenaren is het persoonlijke verhaal nog relevanter voor klanten en medewerkers, omdat zij in veel gevallen de personificatie van het bedrijf zijn.

De waarden van het bedrijf zijn vrijwel altijd terug te voeren op de persoonlijke waarden van de oprichter. Steeds meer ondernemers zien in dat zij hun persoonlijke verhaal kunnen verbinden aan de missie van het bedrijf: het leveren van een waardevol product of dienst aan de klant. Als je dat lukt als ondernemer, vertel je sterke verhalen die helpen om je te positioneren, te onderscheiden en te groeien.

Toch ontbreekt de factor authenticiteit nog te vaak in die verhalen. Wie ben jij als persoon en wat drijft je? En hoe verhoudt zich dat tot je bedrijf of dienst? Je medewerkers en klanten willen zien dat het echt is en voelen dat het klopt. Pas dan gaan ze je geloven en vertrouwen.

Innerlijk kompas

Vertrouwen is iets ongrijpbaars, onzichtbaar als de ziel. De verteller van het verhaal, maakt vertrouwen tastbaar. Door te varen op zijn of haar innerlijk kompas van persoonlijke normen, waarden, emoties en overtuigingen. Die geven richting aan geloofwaardige verhalen. Verhalen die vertrekken vanuit jou als verteller, maar snel herkenbaar worden voor het publiek dat je aanspreekt. Zie bij de opbouw van je verhaal het grotere plaatje voor je: als het bord van een boogschutter. Dit bord heeft verschillende ringen. Je vertrekt vanuit jezelf en vanuit dat persoonlijke verhaal  ontstaan kringen die groter zijn en anderen raken. Maar het is geen truc. Zonder innerlijk kompas, zal je jouw doel missen of voorbijschieten. De drie niveaus zijn: Ik, Wij en NU.

Als verteller begin jij je verhaal vanuit jezelf (Ik), spreek je vervolgens over een groep aan (het grotere geheel, Wij) en maak je in je verhaal duidelijk waarom jouw publiek nu in actie moet komen. Zo word je een authentieke en effectieve verteller die mensen kan bereiken, raken en in beweging brengen. Een ondernemer die weet te raken.

Vertrouw in jezelf, jij kan het ook.

Reinier Rombouts is eigenaar van Chief Storyteller. Samen met zijn Belgische collega Raf Stevens publiceerde hij onlangs een nieuw boek over leiderschap en storytelling: Raak! Benut de kracht van je persoonlijke verhaal (verschenen bij Futuro Uitgevers).

afbeelding van Reinier Rombouts

ReinierRombouts | Eigenaar, Chief Storyteller

Bekijk alle artikelen vanReinier