Boekentip: ‘Op de werkplek is geen plek meer voor ego’s’

Boekentip: ‘Op de werkplek is geen plek meer voor ego’s’

Redactie Baaz

Voor egoïsme en solistisch gedrag is geen plek meer binnen de overheid en andere organisaties die zich bezighouden met maatschappelijk vraagstukken. Het succes van deze organisaties wordt vooral bepaald door de mate waarin mensen samenwerken. Dat vraagt van iedereen een eigenwijze, open houding en het vermogen om echt te luisteren.  

Samenwerken wordt vaak als vanzelfsprekend gezien, betoogd auteur Nathalie de Man in haar boek Samenspel. ‘Met z’n allen in een kantoor zitten en voor dezelfde organisatie werken kan worden gezien als samenwerken. Om succesvol te worden is echter meer nodig.’ Volgens De Man is er een groot verschil tussen samen aanwezig zijn en écht samenwerken; vol overgave samenwerken, zoals zij het noemt. Het vraagt om het overboord zetten van eigen belang en ego’s. ‘Samenspel ontstaat als iedereen met open vizier naar het gezamenlijk belang kijkt.’ Op de werkplek is voor ego's geen plek meer, vindt De Man. 

Samenwerken cruciaal

Samenspel is belangrijk voor alle eigentijdse organisaties, betoogt de auteur, maar juist in organisaties die zich bezighouden met maatschappelijke vraagstukken, zoals overheden, is samenwerken cruciaal. In dit soort organisaties draait het vrijwel altijd om de mate waarin toegewijde mensen kennis delen en in alle openheid oplossingen bedenken. Dat lukt niet als mensen achterdochtig zijn en niemand het achterste van zijn tong laat zien.

Spilfunctie

In Samenspel noemt De Man enkele criteria voor succesvol samenwerken. Een daarvan is leiderschap. Managers en andere leidinggevenden in organisaties hebben volgens de auteur een spilfunctie bij het bevorderen van samenspel. In de praktijk kunnen zij de basis leggen voor een werkklimaat waarin medewerkers zich veilig en gezien voelen. Een werkplek waar ruimte is om elkaar uit te dagen en gezamenlijk tot vernieuwende oplossingen te komen.

Publieke domein

Nathalie de Man geeft in haar boek speciale aandacht aan de rol van samenspel in organisaties in het publieke domein. Ambtenaren en bestuurders moeten er bij samenspel rekening mee houden dat het gezamenlijk doel verder reikt dan de eigen organisatie. ‘Ik ervaar dat niet als een complicerende factor, maar juist als een extra motivatie. Samenspel voor het grotere geheel: bijvoorbeeld de kwetsbare burger.  Wie dat voor ogen houdt, bereikt meer dan samenwerken alleen.’ 

Auteur - Nathalie de Man

Nathalie de Man is als organisatieadviseur en coach een van de drijvende krachten binnen Kern Konsult. Nathalie voelt aan wat er binnen organisaties speelt en helpt leidinggevenden en medewerkers om het beste uit zichzelf en uit elkaar te halen.

Specificaties boek

  • Titel: Samenspel: Hoe je meer bereikt als je vol overgave op elkaar vertrouwt
  • Auteur: Nathalie de Man
  • Pagina’s: 272
  • Prijs: € 26.50
  • Uitgeverij: Haystack
boek, boektip, nathalie de man, samenspel, samenwerken
Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie