Bijstandsaanvragen zelfstandigen stabiliseert

Bijstandsaanvragen zelfstandigen stabiliseert

Redactie Baaz

Volgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers in het afgelopen jaar niet verminderd, ondanks de algehele economische opleving.

De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen (Bbz) in de vorm van krediet en/of uitkering bij circa 300 gemeenten in Nederland. 

Het IMK beoordeelt voor die gemeenten of ondernemingen die een beroep doen op bijstand, in de kern wel levensvatbare bedrijven zijn. In de helft van die gevallen blijkt dit zo te zijn. In de overige gevallen wordt de gemeente geadviseerd geen bijstand te verlenen. De IMK-Index bleef in het derde kwartaal stabiel ten opzichte van dezelfde periode in 2016. 

Het gaat niet met alle zelfstandigen beter

'We zien twee tegengestelde trends', zegt Han Dieperink, directeur van IMK, 'Ja, het lijkt gemiddeld beter te gaan met zelfstandigen, maar dat geldt zeker niet voor iedereen. En die groep weten we steeds beter te vinden met 155-Help-een-Bedrijf. Dat zorgt dat meer ondernemers worden geholpen, die anders de weg niet weten te vinden en dat bespaart de samenleving veel geld.'
 
Het nationale hulploket voor ondernemers, 155-Help-een-Bedrijf, is een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Op 155.nl is een zelftest opgenomen, waarmee ondernemers kunnen vaststellen of zij tot de doelgroep behoren van sociale ondernemersregelingen vanuit de overheid.

Ondernemersregeling

In het afgelopen jaar had 155 online contact met 115.000 ondernemers en deden ruim 6.000 ondernemers een zelftest. Daarvan bleek 62 procent te voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor een ondernemersregeling. 155-Help-een-Bedrijf wordt ingezet bij circa de helft van alle Nederlandse gemeenten. 

IMK introduceerde in 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een halfjaar later. 

Als vangnet in het leven geroepen

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is als vangnet in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. 

De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van veel in-de-kern-gezonde ondernemingen en daarmee aan de vermindering van maatschappelijke schadelast
 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie