Bedrijven riskeren imagoschade door social media

Redactie Baaz
Deskundigen maken zich zorgen over de risico's die social media met zich meebrengt. Dat blijkt uit een onderzoek van de Federation of European Risk Management Associations (FERMA).

Uit het onderzoek blijkt dat social media een groot risico vormen voor het schade van de reputatie voor Europese bedrijven. Naast reputatieschade vormen sites als Facebook en Twitter ook een risico voor het beschermen van vertrouwelijke informatie.

Het onderzoek, dat onder 186 risicodeskundigen werd gehouden, toont aan dat vijftig procent denkt dat reputatieschade een materieel risico vormt. Daarnaast gaf twintig procent van de respondenten aan bang te zijn vertrouwelijke informatie te verliezen door activiteiten op social media. Naast social media werden onder andere diefstal van klantinformatie en operationele IT-risico’s genoemd als grootste online risico's.

Een grote groep (65 procent) heeft wel een beleid voor het gebruik van social media door medewerkers. Een andere groep (14 procent) werkt aan de realisatie hiervan. Bovendien brengen de meeste organisaties hun online risico's in kaart (53 procent) of zijn bezig met een plan om dit te kunnen doen (31 procent).

FERMA Vice-President Michel Dennery: 'De mogelijkheden van web 2.0 stellen ons aan veel risico's bloot. We moeten voorzichtig zijn met de waardevolle informatie, die we gebruiken om geld mee te verdienen en het bedrijf een concurrentievoordeel geeft. Volgens Dennery heeft informatie tegenwoordig veel meer bescherming nodig, omdat de omgeving veel opener is geworden. 'Tegelijkertijd brengen social media ons veel kansen in het delen van informatie', aldus Dennery.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie