Bedrijfsleven en onderwijs slaan handen ineen voor Brainport Talent & Skills Akkoord

Bart Remmers
Ruim tweehonderd organisaties hebben de afgelopen weken het Brainport Talent & Skills Akkoord ondertekend.

Met dit akkoord committeren bedrijfsleven, onderwijs, overheid en sociale partners in Brainport Eindhoven zich aan het gezamenlijke doel (met concrete acties) innovaties binnen onderwijs en arbeidsmarkt te bevorderen, met name waar het gaat om technologische beroepen. 

Onder de ondertekenaars bevinden zich bestuurders van het MKB en grote bedrijven zoals Philips, ASML, NXP en VDL; onderwijs- en onderzoeksinstellingen, waaronder de Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen, Summa College en TNO; koepelorganisatie VNO-NCW en bestuurders en burgemeesters van de grote gemeentes in de regio. Het akkoord raakt daarmee ruim 500.000 inwoners, 200.000 studenten en scholieren en 200.000 werknemers van bedrijven en instellingen in Brainport Eindhoven.

Slimme en toekomstbestendige oplossingen

In het akkoord worden door de ondertekenaars concrete afspraken gemaakt, die naar aanleiding van de Brainport Nationale Actieagenda zijn opgesteld. Daarin staat geformuleerd wat nodig is om de regionale en daarmee de Nederlands economie en maatschappij te versterken en is gebaseerd op vier actielijnen, namelijk: het vergroten van de beschikbaarheid van tech- en IT-talent op korte en lange termijn; het bouwen aan een ‘leven lang ontwikkelen’; hybride leeromgevingen en ‘future skills’ & onderwijsinnovatie.

Het akkoord bevat eveneens afspraken met het bedrijfsleven. Eén van die afspraken is de persoonlijke belofte van de regionale werkgevers dat al hun werknemers zich blijvend kunnen ontwikkelen.

afbeelding van Bart Remmers
Door: Bart Remmers

Bart Remmers | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Bart