Basisinkomen kan voor flinke verstoringen op arbeidsmarkt zorgen

Redactie Baaz
De meerderheid van de Nederlandse huishoudens staat negatief tegenover het basisinkomen als het idee nader wordt uitgelegd en inzicht wordt gegeven in het kostenplaatje.

Zonder deze toelichting is slechts 13 procent negatief. Dit blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau onder 1014 respondenten. Economisch gezien zou een basisinkomen voor flinke verstoringen op de arbeidsmarkt en minder welvaart zorgen.

Begrip van kosten maakt groot verschil

Invoering van het basisinkomen kan op het eerste gezicht nog op de steun rekenen van vier op de tien huishoudens in Nederland. 13 procent geeft aan negatief tegenover een basisinkomen te staan. Nadere uitleg over het basisinkomen zorgt voor een verdubbeling van het aantal criticasters. 

Na het presenteren van het kostenplaatje brokkelt de steun voor het basisinkomen nog verder af. Een meerderheid (51 procent) van de huishoudens staat dan desgevraagd negatief tegenover het basisinkomen. Meer kennis van het concept basisinkomen en inzicht in de kosten zorgen dus voor een stevige ommezwaai onder de Nederlandse huishoudens.

Economisch grote impact

De potentiële impact van een basisinkomen op de economie en in het bijzonder de arbeidsmarkt is groot. Omdat een basisinkomen onvoorwaardelijk is heeft het direct gevolgen voor de beslissing van mensen om meer of minder te gaan werken. Studies laten zien dat een basisinkomen ervoor zou zorgen dat de arbeidsparticipatie daalt. Dat komt overeen met de verwachting van driekwart van de Nederlanders dat een basisinkomen bij werklozen de prikkel verkleint om te gaan werken en bij werkenden ervoor zorgt dat ze minder uren gaan werken.

Tegelijkertijd zorgt het gegeven dat een basisinkomen voor iedereen geldt ervoor dat het al snel om veel geld gaat. Dat moet ergens vandaan komen. Invoering van een basisinkomen zou dus gepaard moeten gaan met hogere belastingtarieven. Werken loont daardoor minder en het aantal gewerkte uren neemt dan af, de werkgelegenheid daalt.
 

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen van Redactie