ABN AMRO: Preventie ziekteverzuim cruciaal vanwege aanhoudende werkstress

ABN AMRO: Preventie ziekteverzuim cruciaal vanwege aanhoudende werkstress

Redactie Baaz
  • Ziekteverzuim in 2022 op historische hoogte van 5,2 procent
  • Langdurig en werk gerelateerd verzuim toegenomen; werkstress belangrijke oorzaak uitval medewerkers
  • Personeelsbeleid gericht op preventie leidt tot gezonder werkklimaat en bespaart verzuimkosten

Ruim half miljoen Nederlanders noemen werkdruk als belangrijkste oorzaak verzuim

Het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers bedroeg vorig jaar 5,2 procent en dat is historisch hoog. Dit verzuim is voor een groot deel het gevolg van mentale klachten, zoals overspannenheid, burn-out en depressie. Ruim 500.000 werknemers noemen* werkdruk als belangrijkste oorzaak van hun verzuim. Zij waren gemiddeld twee keer zo lang - 38 dagen - uitgeschakeld als collega’s die om andere redenen verzuimden. Voor werkgevers brengt ziekteverzuim vaak hoge kosten met zich mee. Eén dag uitval van een medewerker kost gemiddeld 250 euro. Als productiviteitsverlies en vervanging meegerekend worden, kan dit zelfs oplopen tot 400 euro per dag. Bij een ziekteverzuim dat zo hoog is als in 2022 leidt dit tot ruim 5 miljoen euro kosten voor een organisatie met duizend werknemers. Dat concluderen ABN AMRO en MentaVitalis, specialist in preventieve coaching, in een rapport dat vandaag wordt gepubliceerd. Hierin schetsen zij welke rol mentale gezondheid rol kan spelen bij verzuim en welke instrumenten werkgevers kunnen inzetten om langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Verzuim door werkstress kost gemiddeld 11.000 euro per werknemer

Maar liefst 43 procent van de totale verzuimkosten is het gevolg van werkstress en is daarmee de meeste kostbare reden van uitval. In 2020 kostte het verzuim dat hiervan het gevolg was gemiddeld 11.000 euro per werknemer. De hoge werkdruk in de samenleving is volgens ABN AMRO het gevolg van een optelsom van factoren, zoals structurele personeelstekorten, de naweeën van corona en een nieuwe generatie werknemers die kampt met haar eigen specifieke uitdagingen. Bij langdurig ziekteverzuim om mentale redenen is vaak sprake van een combinatie van langdurige stress die voortkomt uit de persoonlijke leefwereld en werk gerelateerde stress. Daarnaast zijn gebrek aan autonomie en een verstoorde werk-privé-balans oorzaken van langdurig verzuim. De mate van ziekteverzuim hangt vaak samen met de sector waarin medewerkers actief zijn, de grootte van het bedrijf, evenals opleidingsniveau, leeftijd en geslacht. Verzuim als gevolg van te hoge werkdruk treft vooral docenten, mensen met een pedagogisch beroep, werknemers in de IT en zorg en Nederlanders die in een creatief en taalkundig beroep werkzaam zijn.

Preventief personeelsbeleid kan bijdragen aan gezonder werkklimaat

Een personeelsbeleid gericht op preventie is volgens ABN AMRO cruciaal voor het creëren van een gezonde werkomgeving. “Een positief en veilig werkklimaat zorgt voor meer motivatie en tevredenheid onder werknemers. Daarnaast leert de ervaring dat investeringen in preventie zich ruimschoots terugverdienen door uitval te voorkomen. Om zo'n klimaat te creëren, is het belangrijk iedereen te erkennen en verschillen te waarderen”, zegt Mario Bersem, Sector Banker Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO. “Ook kunnen leidinggevenden medewerkers helpen bij het vinden van een goede balans tussen werk en privé, door flexibele werktijden, de opname van speciale verlofuren en thuiswerkopties aan te bieden. Dit leidt niet alleen tot betere prestaties en een hogere productiviteit, maar ook tot een positieve bedrijfscultuur, een groter welzijn en betere relaties tussen werknemers onderling. Werknemers die fysiek en mentaal goed in hun vel zitten, zijn daarnaast eerder bereid om bij te dragen aan de doelstellingen van het bedrijf.”

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie