Aanvraagperiode Cultuur Opstart Lening en Cultuur Vermogen Lening is verlengd tot 1 oktober 2021

Redactie Baaz
€ 3 miljoen extra speciaal voor zelfstandig ondernemers

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in juli 2021 het coronasteunpakket voor de cultuursector uitgebreid en de looptijd verlengd. Nu is bekend dat de aanvraagperiode voor de Cultuur Opstart Lening en de Cultuur Vermogen Lening, onderdeel van dit pakket, ook wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Daarnaast stelt het kabinet € 3 miljoen extra beschikbaar voor de Cultuur Opstart Lening, speciaal voor zelfstandig ondernemers. Het extra bedrag is aanvullend op de eerder beschikbaar gestelde € 45 miljoen voor de tijdelijke leningen. De leningen worden verstrekt via Cultuur+Ondernemen en stellen culturele en creatieve organisaties en zelfstandigen in staat om te investeren in de herstart van het culturele seizoen of reserves aan te vullen. 

Over de Cultuur Opstart Lening 

Met de Cultuur Opstart Lening kunnen culturele en creatieve organisaties en zelfstandigen investeren in producties, programma’s, projecten en materialen, zodat zij weer inkomsten kunnen verwerven. De lening is er voor organisaties en zelfstandigen die minimaal 50% eigen inkomsten genereren en is aan te vragen van € 10.000 tot maximaal € 500.000, met een maximum van twee leningen per partij. De Cultuur Opstart Lening wordt verstrekt tegen 1% rente en is vanaf juli 2021 speciaal opengesteld voor zelfstandigen. 

“De Cultuur Opstart Lening kan bijdragen aan een gezonde exploitatie van ondernemingen in de culturele en creatieve sector. Het kan net dat steuntje in de rug geven zodat ze weer nieuwe voorstellingen kunnen maken en inkomsten kunnen genereren. En dat is hard nodig”, aldus demissionair cultuurminister Ingrid van Engelshoven bij de introductie van de lening in juni 2020.

Over de Cultuur Vermogen Lening 

De Cultuur Vermogen Lening is er voor organisaties met een aantoonbaar exploitatietekort en eenmanszaken met een aantoonbaar inkomensverlies, als gevolg van de coronapandemie. Met behulp van de lening kunnen cultureel ondernemers het vermogen van de organisatie of onderneming en daarmee de verdiencapaciteit versterken en de reserves aanvullen. Eenmanszaken kunnen een lening aanvragen van € 10.000,00 tot € 75.000,00. Voor organisaties is dit van € 25.000,00 tot € 500.000,00. De lening wordt verstrekt tegen een lage rente van 1%. 

“Voor veel culturele en creatieve organisaties is lenen nog onbekend terrein, terwijl een cultuurlening een passende financieringsoplossing kan zijn om artistieke plannen te verwezenlijken. Dat laat onze praktijk zien” aldus Titia Haaxma, directeur van Cultuur+Ondernemen. 

Momenteel hebben ruim 290 partijen interesse getoond in de tijdelijke cultuurleningen. De omvang van de interesse bedraagt zo'n € 28 miljoen. Het is dus nog mogelijk voor culturele en creatieve organisaties om aanvraag te doen voor de leningen. Dit kan tot 1 oktober 2021 via Cultuur+Ondernemen. Meer informatie over de Cultuur Opstart Lening, de Cultuur Vermogen Lening en de voorwaarden is te vinden op de website.

Over Cultuur+Ondernemen 

Cultuur+Ondernemen is het kennisplatform voor ondernemerschap in de culturele en creatieve sector. Cultuur+Ondernemen ondersteunt en adviseert kunstenaars, creatieven en culturele en creatieve organisaties over ondernemen, financieren en goed bestuur. Cultuur+Ondernemen biedt via het Fonds Cultuur+Financiering al jaren leningen en garantstellingen voor de culturele en creatieve sector. cultuur-ondernemen.nl 

 

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen vanRedactie