Aanpak diversiteit kan en moet beter in organisaties

Bart Remmers
Organisaties en managers hebben aandacht voor diversiteit en inclusie, maar er is ruimte voor verbetering en het benutten van kansen.

Slechts 32 procent van de vrouwen en 53 procent van de mannen denken dat vrouwen eerlijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Minderheden zeggen dat zij minder kansen krijgen. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van recruitmentorganisatie Hays Nederland onder ruim 1.000 werkende Nederlanders. 

Negatief over kansen op de arbeidsmarkt

Minderheden zeggen dat zij minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Werkenden met een mentale beperking ondervinden het vaakst gevolgen van hun beperking (64 procent). 

Bij professionals met een fysieke beperking is dit 50 procent. 46 procent van de vijftigplussers zegt last te hebben van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Werkenden onder de dertig geven nog vaker aan dat zij op basis van hun leeftijd worden beperkt in hun carrièrekansen. Vier op de tien werkenden met een niet-Nederlandse achtergrond meent dat hun afkomst hun kansen beperkt. 13% van de professionals uit de LHBTI-gemeenschap maakte mee dat seksuele geaardheid hun kansen verkleint. 

Quotum vrouwen aan de top

Een vijfde vindt dat er een quotum voor vrouwen in topfuncties moet komen (19 procent). Vrouwen vinden dit vaker een goed idee dan mannen. Ruim een vijfde van de werkende Nederlanders vindt dat er boetes moeten worden uitgedeeld aan organisaties die te weinig doen aan diversiteit op de werkvloer (21 procent).

10 procent vindt dat leidinggevenden afgerekend mogen worden op het niet behalen van doelstellingen. Een op de zeven denkt juist dat het belonen van leidinggevenden die de doelstellingen wél halen de manier is om diversiteit en inclusie te stimuleren (15 procent). 

afbeelding van Bart Remmers
Door: Bart Remmers

Bart Remmers | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Bart