5 tips om het boekhoudjaar goed af te sluiten

5 tips om het boekhoudjaar goed af te sluiten

Redactie Baaz

Het einde van het jaar 2017 is al bijna in zicht. Hét moment om de boekhouding klaar te maken voor het afsluiten van boekjaar.

Hoe doe je dat? Welke maatregelen moet je als ondernemer nemen om de boekhouding correct af te sluiten en het nieuwe jaar zonder zorgen te beginnen? Fred van der Stappen, oprichter van SmartFunding, geeft vijf praktische tips om het boekjaar succesvol af te sluiten. 

Tip 1: Check of alles (netjes) is ingeboekt

Verwerk de laatste bank-, giro- en kasmutaties over 2017 en controleer de eindsaldi. Check of de afschrijvingen over het jaar correct in geboekt zijn. Zorg dat de afschrijvingsstaat bijgewerkt is en goed aansluit op de begin-en eindbalans van 2017. Zijn alle aangeschafte bedrijfsmiddelen dit jaar (< 450 euro) in de afschrijvingsstaat opgenomen? Daarnaast is het van belang dat alle inkoop- en verkoopfacturen netjes zijn (in)geboekt. Let hierbij met name op de factuurdatum, zeker bij overloop van het ene boekjaar naar het andere boekjaar.

Ook is het zaak te kijken naar openstaande posten in de boekhouding. Staan er nog een aantal posten van crediteuren en debiteuren open? Zorg dat deze posten precies aansluiten bij het overzicht met openstaande facturen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je dit jaar al opbrengsten hebt ontvangen of kosten hebt betaald voor 2018. Boek deze dan op de balanspost ‘vooruit ontvangen opbrengsten’ of ‘vooruitbetaalde kosten’. Zo houd je alles overzichtelijk. 

Tip 2: Kijk naar aftrekposten

Als ondernemer is het van belang om je te verdiepen in aftrekposten. Vaak is er veel meer mogelijk dan er in eerste instantie gedacht wordt. Is de urenregistratie op orde? Denk dan ook aan het urencriterium, dit is namelijk een grote aftrekpost als je hieraan voldoet. Daarnaast kan het ook geen kwaad om te checken of je gebruik kunt maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Via de website van de Belastingdienst kan gekeken worden of je hier aanspraak op maakt. 

Tip 3: Check eventuele vrijstellingen

Een ondernemer kan aanspraak maken op verschillende vrijstellingen, zoals de MKB-winstvrijstelling. Deze vrijstelling is een percentage van de behaalde winst uit één of meer ondernemingen. Dit percentage wordt berekend over de winst die overblijft na het toepassen van de ondernemersaftrek

Tip 4: Check je regelingen

Net gestart met je bedrijf en zijn de inkomsten nogal wisselend geweest afgelopen jaar? Verdiep je dan eens in de middelingsregeling. Deze regeling is bedoeld om de belastingdruk te verlichten bij sterk wisselende inkomens. Weinig omzet gedraaid dit jaar? Dan is de kleineondernemersregeling misschien een uitkomst. Hierbij wordt het BTW-bedrag dat de ondernemer dient te betalen aan de Belastingdienst verminderd. Moeite waard om hier eens in te duiken! 

Tip 5: Suppletie-aangifte

Mocht het zo zijn dat je later toch een fout ontdekt of een correctie in de btw moet maken, dan kan je altijd een suppletie-aangifte indienen. Dit is alleen nodig als het saldo van de correcties meer dan 1000 euro bedraagt. Is het bedrag lager? Dan mag je de correctie alsnog verwerken op de eerstvolgende aangifte in het volgende jaar.
 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie