5 manieren waarop Azure kosten bespaart

David Oomen
Natuurlijk zijn financiële voordelen niet per se doorslaggevend voor een stap richting de cloud. Het helpt wel als je onderaan de streep kosten bespaart. Microsofts Azure doet precies dat, en wel om deze 5 redenen.

1. Azure vereist geen investeringen vooraf

Met Azure hoef je niet meer te investeren in eigen serverhardware. Dankzij het cloudgebaseerde model is de financiering van die kapitaalinvestering de verantwoordelijkheid van de provider, niet van jou.

Na de aanschaf van eigen servers spreiden wordt de afschrijving verspreid over de levensduur van de server. Maar dat geld moet initieel wel ergens vandaan komen. Dat kapitaal kan vanaf dat moment nergens anders in worden geïnvesteerd.

2. Met Azure bespaar je op loonkosten

Het leeuwendeel van de IT-kosten is vaak niet zozeer de hardware, maar het personeel. Goede IT’ers zijn kostbaar. Hun salarissen en andere arbeidskosten zijn meestal hoger dan de kosten voor hard- en software. En dan laten we de kosten voor de werving van dit schaarse talent nog buiten beschouwing.

Ga je verhuizen naar de cloud, dan is een deel van de maandelijkse abonnementskosten bestemd voor dekking van personeelskosten van de provider. Dat is door het schaalvoordeel van de provider een veel kleiner bedrag dan wanneer je al dat werk in eigen beheer zou doen.

Dat betekent overigens niet dat je eigen IT’ers overbodig worden. Zij kunnen zich focussen op meer strategisch-inhoudelijk werk, zoals de ontwikkeling van applicaties. Van de repetitieve beheerwerkzaamheden zijn ze verlost. Daar profiteert de gehele organisatie van.

3. Met Azure voorkom je overinvesteringen voor het opvangen van piekbelasting

Heb je tijdelijk meer verwerkingskracht en capaciteit nodig, bijvoorbeeld vanwege seizoensverkopen? Dan betaal je alleen gedurende die periode voor die extra paardenkrachten.

Vergelijk dat met een eigen server. Deze moet altijd berekend zijn op piekbelastingen en worden bijna altijd overgedimensioneerd door de technici. Dat betekent dat in ‘rustige’ perioden capaciteit van die server ongebruikt blijft, terwijl je daar wel fors voor hebt betaald. Azure kent dat nadeel niet. Je kunt capaciteit periodiek op- en afschalen. Zo betaal je in rustige perioden niet voor onnodige IT-capaciteit.

4. Azure drukt de energiekosten

De cloud gaat veel efficiënter om met elektriciteit dan eigen servers. Azure maakt efficiënt gebruik van de beschikbare hardware. In een eigen datacenter worden servers zelden volledig benut. Inactieve servers verspillen energie. De energiekosten die een cloudprovider in rekening brengt, liggen dan ook lager dan wanneer je eigen servers zou beheren.

5. Azure haalt de noodzaak voor redundante hardware weg

Niemand zit te wachten op een IT-storing die de gehele organisatie stillegt. Wie eigen servers beheert, moet daarom eigenlijk altijd extra hardware aanschaffen. Zodat bij een storing de ‘reservehardware’ het direct kan overnemen. Een kostbare grap.

Met Azure ben je van die noodzaak verlost. De provider zorgt voor een goede continuïteit. Alle extra hardware die daarvoor nodig is, komt voor zijn rekening.

David Oomen is Technical Consultant bij Tech Data Nederland.