10 veel voorkomende fouten bij het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting

10 veel voorkomende fouten bij het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting

Redactie Baaz

Meer dan 7 miljoen particulieren en 1,9 miljoen ondernemers kunnen sinds deze maand weer belastingaangifte doen over 2023. In principe kan dat tot 1 mei. Wie uitstel aanvraagt, kan er tot 1 september over doen. Dat de aangifte voor velen al voor een groot deel is ingevuld, komt doordat de Belastingdienst zo'n 200 miljoen gegevens krijgt, onder meer van banken en gemeenten. Zo'n 60 procent volgt de informatie die de Belastingdienst heeft ontvangen. Toch kan er nog veel misgaan, in het nadeel van degene die aangifte doet. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Vanuit die gedachte is de volgende blog geschreven. Hierna volgen 10 veel voorkomende fouten bij het doen van de inkomsten belastingaangifte.

Aftrek van zorgkosten

Vaak worden de kosten van bijvoorbeeld een consult bij een huisarts, de tandarts of bij een fysiotherapeut afgetrokken. Dit is echter niet toegestaan wanneer dit al vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Beoordeel dus goed of zorgkosten niet al worden vergoed door de zorgverzekeraar voordat je dit in je aangifte opneemt als aftrekpost.

Verkeerde gegevens ingevoerd

Dit kan de beste wel eens overkomen. Een aantal gegevens zijn niet of verkeerd ingevoerd. Denk bijvoorbeeld aan een rekeningnummer dat verkeerd is ingevoerd en/of de cijfers van een bedrag die zijn omgedraaid. Soms kan dit cruciale gevolgen hebben. Je kunt de fout vaak nog herstellen. Ook als je de aangifte al hebt verzonden. Soms kan ik een correctie ook na de definitieve belastingaanslag worden toegepast, namelijk door het indienen van een bezwaarschrift. Dat is zonde van de tijd en geld. Voorkomen is dus beter dan genezen.

De aangifte te laat indienen

We zijn allemaal druk waardoor het missen van een termijn, zoals die voor het indienen van een aangifte, best eens voor kan komen. Dat risico wordt groter als de benodigde stukken niet direct voor handen zijn. Normaliter krijg je na het missen van een termijn nog een kans om alsnog binnen een bepaalde nadere termijn de aangifte alsnog in te dienen. Indien je echter daarna weer verzuimt, kan het zomaar zijn dat je tegen boetes aanloopt.

Een auto van de zaak

Tegenwoordig voor velen een essentieel onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket: een auto van de zaak. Hoewel het inmiddels algemeen bekend is dat een auto van de zaak tot een bijtelling voor privégebruik leidt, komt het geregeld voor dat er geen of een te lage bijtelling wordt toegepast of niet aan alle voorwaarden wordt voldaan. Zo kan een bijtelling aan de orde zijn bij het ontbreken van een sluitende administratie waaruit blijkt dat er niet meer dan 500 km in een jaar wordt gereden. Ook komt het voor dat de auto privévermogen vormt maar kosten in aanmerking worden genomen als ware de auto zakelijk vermogen. Daar ontstaan geregeld fouten.

Verkeerde bedragen WOZ-waarde

Vergeet niet de juiste WOZ-waarde te gebruiken bij het invullen van de aangifte. Voor de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2023 is dat de WOZ-waarde per 1 januari 2022.

Pensioen in verkeerde rubriek

Een pensioenuitkering hoort in de rubriek ‘loon uit vroegere dienstbetrekking’ en niet in de rubriek ‘loon uit tegenwoordige dienstbetrekking’. Deze begrippen worden vaak door elkaar gehaald.

Aftrek belastingschuld in box 3

Voor de berekening van de verschuldigde belasting in box 3 zijn onder meer de (omvang van de) schulden van belang. Dit is om de rendementsgrondslag te berekenen. Alleen het bedrag van de schulden die een bepaalde drempel overschrijdt mag van het vermogen in box 3 worden afgetrokken. Voor de aangifte over 2022 gold nog een drempel van €3.200,-; voor de aangifte over 2023 geldt een drempel van €3.400,-.

Kosten voor een verbouwing in mindering gebracht

De kosten voor een verbouwing van een eigen woning worden soms ook afgetrokken in de inkomstenbelastingaangifte. De kosten voor een verbouwing zelf zijn echter niet aftrekbaar. De rente op een lening voor de financiering van die verbouwing is onder voorwaarden wel aftrekbaar.

Ontslagvergoeding of transitievergoeding

Na ontslag volgt veelal een ontslagvergoeding of transitievergoeding. Deze vergoeding van de werkgever is eigenlijk geen loon. Deze vergoeding moet normaliter onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’ worden ingevuld. Dit gaat soms fout. Ook de werkgever geeft deze vergoeding soms niet altijd goed door aan de Belastingdienst. Hou daar rekening mee bij het invullen van de aangifte.

Advocaatkosten bij alimentatie

Bij echtscheidingen is vaak een advocaat betrokken in verband met een eventueel te verkrijgen partneralimentatie. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar, maar betaalde partneralimentatie kan wel worden afgetrokken. De gemaakte advocaatkosten worden vaak meegenomen bij de aftrek van partneralimentatie. Dit is echter niet juist. 

De voorgaande lijst bevat wellicht onderwerpen die al bij je bekend waren maar wellicht ook niet. Dit is voor alle duidelijkheid geen uitputtende lijst van onderwerpen waar je op moet letten. Moraal van het verhaal is dat een ongelukje in een klein hoekje schuilt. Let ook dit jaar dus goed op bij het invullen en indienen van je aangifte inkomstenbelasting.

Samad Laghmouchi is fiscaal jurist en werkzaam voor Nextens, marktleider in fiscale software.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie