ZZP'er minder vaak verzekert tegen arbeidsongeschiktheid

ZZP'er minder vaak verzekert tegen arbeidsongeschiktheid

Redactie Baaz

Door de toename van het aantal zelfstandigen en de afname van de verzekeringsgraad onder deze zelfstandigen zijn steeds minder werkenden verzekerd tegen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid, schrijft het Centraal Planbureau (CPB).

Voor werkloosheid en ziekte kan betoogd worden dat het gaat om kortdurende risico’s met relatief beperkte financiële gevolgen, die naar hun aard en vanwege de kans op ongewenst gedrag (‘moral hazard’) wellicht beter onder het ondernemersrisico geschaard kunnen worden. 

Maar bij arbeidsongeschiktheid gaat het om een lastig in te schatten, klein risico met grote financiële gevolgen die bovendien minder samenhangen met het ondernemerschap. Voor een dergelijk risico ligt een brede risicodeling meer voor de hand. Dit roept de vraag op of en hoe zelfstandigen verzekerd dienen te zijn tegen arbeidsongeschiktheid en waarin zij verschillen van werknemers.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is volgens het CPB een oplossing, maar er zitten voor- en nadelen aan. Ook zou er over nagedacht kunnen worden voor welk bedrag een zelfstandige zich zou moeten verzekeren, ook in vergelijking tot werknemers.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie