ZZP’er bezwijkt onder crisis

ZZP’er bezwijkt onder crisis

Redactie Baaz

Ruim driekwart van de zelfstandige professionals heeft te maken met een inkomensdaling en teert in op eigen vermogen. Zzp'ers zijn te weinig ondernemend om de crisis het hoofd te bieden, zo blijkt uit de Interim Index 2012.

De Interim Index is een periodiek onderzoek van Atos Interim Management en Nyenrode Business Universiteit. Dit jaar namen 734 respondenten deel aan het onderzoek. Mede door een afname aan overheidsopdrachten verwacht slechts vijftien procent van hen dat er de komende tijd meer vraag zal zijn naar tijdelijke managers.

Uit de Index blijkt dat 76 procent van de ondervraagden een beroep doet op eigen vermogen of bezuinigt op de uitgaven om afnemende inkomsten op te vangen. De groep zzp'ers zou volgens het onderzoek extra kwetsbaar zijn voor slechte economische tijden omdat 63 procent van hen geen enkele additionele activiteit heeft naast hun lopende opdrachten.

Een belangrijker pijler in het onderzoek van dit jaar was de mate waarin de zzp'er in staat is om inkomensdaling te compenseren door 'te pionieren en hun ondernemerskwaliteiten aan te spreken'. Daar is nog een hoop te halen, leert het onderzoek. Er wordt dan wel meer tijd besteed aan acquisitie dan voorheen, maar die tijd is ontoereikend volgens Piet Hein de Sonnaville, directeur Atos Interim Management.

'Zware zzp’ers vertrouwen nog te vaak op hun vakmanschap, op hun competenties of ze investeren in aanvullende kennis. Ze zouden meer moeten pionieren, nieuwe wegen moeten inslaan, hun ondernemerschap actief moeten ontplooien om succesvol te blijven,' zegt Sonnaville. Toch vindt 84 procent van de respondenten dat ze over de juiste instrumenten beschikken voor zelfstandig ondernemerschap. 34 Procent van hen zegt hierin zelfs ‘zeer goed’ te zijn. 'Wij constateren hier een discrepantie tussen beleving en werkelijkheid en dat baart zorgen.'

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie