Werkgevers willen liever geen allochtonen achter de balie
Werkgevers denken dat hun klanten liever geen contact hebben met allochtone medewerkers

Werkgevers willen liever geen allochtonen achter de balie

Redactie Baaz
Jonge starters zijn de dupe van de crisis, zij vinden maar moeilijk een baan. Vooral niet-westerse allochtone jongeren komen moeilijk aan de bak. Oorzaken: crisis en beeldvorming. Dat blijkt uit onderzoek van het instituut voor multiculturele vraagstukken Forum.

Het eerste kwartaal van dit jaar zat 29 procent van de niet-westerse allochtone jongeren zonder werk, tegenover 22 procent vorig jaar. Autochtone jongeren doen het een stuk beter, in dezelfde leeftijdscategorie (15 tot 25 jaar), is slechts 10 procent werkeloos.

Oorzaken

Forum onderscheidt enkele oorzaken van de stijgende werkeloosheid onder jongeren. Als hoofdoorzaak noemt het de crisis. Veel jongeren besloten een paar jaar geleden vanwege het kwakkelende economische klimaat door te studeren. Zij komen nu, samen met de andere starters op de arbeidsmarkt. De concurrentie is dus groot, terwijl de banen door de crisis minder zijn.

Forum noemt de stijging van de werkeloosheid onder jonge niet-westerse allochtonen dramatisch. Als belangrijke reden voor de stijging noemt het instituut dat deze groep minder vaak een vast contract heeft waardoor ze sneller werkeloos raken. Daarnaast zouden ze minder goed ontwikkelde sociale vaardigheden hebben en een kleiner netwerk dan hun autochtone leeftijdsgenoten, die vaker via buren of kennissen aan werk komen. Tot slot vormt ook de Nederlandse taal een barrière en genieten allochtonen jongeren over het algemeen een lagere opleiding.

Discriminatie

Hoewel werkgevers zeggen best allochtone werknemers aan te willen nemen, spelen beeldvorming en discriminatie nog altijd een rol in hun aannamebeleid. Uit een ander onderzoek van Forum blijkt dat werkgevers vaak denken dat hun klanten, afnemers en leveranciers, liever geen contact hebben met allochtone medewerkers. Vooral voor functies in de frontdesk zoals receptioniste, vertegenwoordiger of verkoper nemen werkgevers daarom liever een autochtone werknemer aan, zo vertelt Suzanne Wolf van Forum aan NOS.

Suzanne Wolf stelt dat het aan de politiek is om iets aan het probleem te doen. Zo zou de overheid ervoor moeten zorgen dat bedrijven meer stageplaatsen beschikbaar stellen zodat ook de allochtone jongeren aan werk kunnen komen.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie