Werkgevers ontlopen ontslagvergoeding ondanks WWZ
Werkgevers ontlopen de ontslagvergoeding met een nieuwe constructie.

Werkgevers ontlopen ontslagvergoeding ondanks WWZ

Redactie Baaz
Werkgevers moeten sinds 1 juli in veel gevallen ontslagvergoeding betalen, maar nu hebben ze een nieuwe manier ontdekt om hier onderuit te komen. De zieke medewerkers die ze na twee jaar mogen ontslaan houden ze onbetaald in dienst, om de vergoeding te ontlopen.

Pascal Besselink, arbeidsrechtjurist bij DAS, legt situatie uit: 'Een werkgever moet de werknemer in het geval van ziekte twee jaar lang betalen. Daarna wordt de werknemer gekeurd voor de WIA. Daarmee kan hij in aanmerking komen voor een WIA of een WW-uitkering en dan eindigt de loonbetaling. Op dat moment is het mogelijk om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, maar hierbij is de werkgever sinds 1 juli een transitievergoeding verschuldigd. Daardoor overwegen werkgevers in sommige situaties om de overeenkomst niet op te zeggen, waardoor er een leeg dienstverband blijft voortbestaan.'

Mkb

Volgens Besselink komt deze situatie vooral voor bij ondernemers uit het mkb. 'Deze werkgevers hebben al twee jaar loon doorbetaald, zonder dat daar iets tegenover stond', vertelt hij de Volkskrant. 'Ze hebben er vaak alles aan gedaan om de zieke medewerker weer aan de slag te krijgen.'

Zonder instemming werknemer?

De vraag rijst natuurlijk of dit wel mag zonder de instemming van de werknemer. Het is immers niet waarschijnlijk dat deze hiermee akkoord gaat. 'De beëindiging van de arbeidsovereenkomst vindt plaats op het initiatief van de werkgever. De werknemer kan niet afdwingen dat de werkgever na twee jaar ziekte de overeenkomst ontbindt.' Ook volgens de wet is de constructie die de werkgevers bedacht hebben niet illegaal. Dit kon eerder ook al, maar was niet nodig. Voor 1 juli waren werkgevers immers niet verplicht om een vergoeding te betalen wanneer een werknemer na twee jaar ziekte ontslagen werd.

Risico's

Hoewel de werknemer in kwestie een uitkering krijgt in deze situatie, en dus in principe geen loon nodig heeft, zijn er zeker wel risico's aan dit scenario verbonden. 'Als de werknemer weer hersteld is, kan hij weer terugkomen op kantoor. Vanaf dat moment moet de werkgever het loon van de werknemer weer betalen', aldus Besselink. 'De constructie die door werkgevers in bepaalde situaties wordt overwogen, is niet bepaald risicoloos.'

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie