Administratie voor veel werkgevers te hoge drempel

Werkgevers laten personeelssubsidie nog vaak onbenut

Redactie Baaz
Subsidies, premiekortingen en andere loonkostenvoordelen voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt worden door veel werkgevers niet benut.

Bijna 40 procent van de werkgevers weet niet eens van het bestaan ervan, zo blijkt uit het benchmark-rapport ‘Nieuwe regelingen, nieuwe risico’s’ van risico- en verzekeringsadviseur Aon. Ruim 500 werkgevers deden mee aan het Aon-onderzoek naar de sociale zekerheid en risicoreductie bij de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Langdurige zieke of arbeidsongeschikte werknemer

Loonkostensubsidies alleen al kunnen een werkgever ruim 150.000 euro per langdurige zieke of arbeidsongeschikte werknemer opleveren. Bijna de helft van de werkgevers zegt eerder iemand aan te nemen als hij daarvoor subsidie krijgt.

Bijna tweederde van de organisaties heeft de afgelopen vijf jaar mensen met een arbeidsbeperking aangenomen, maar slechts 38 procent maakt ook gebruik van de premiekortingen en subsidieregelingen.

Regelingen vaak complex

Een deel van de werkgevers (15 procent) geeft aan regelingen niet toe te passen omdat ze niet weten wat ze wel en niet mogen vragen aan nieuwe medewerkers. Met de invoering van Europese privacywetgeving (de AVG of GDPR) in mei dit jaar verwacht men dat deze drempel alleen maar hoger wordt.

Ook de bijkomende administratie lijkt voor veel werkgevers een te hoge drempel voor het benutten van kortingen en subsidies. Ruim een kwart (2 procent) van de werkgevers geeft aan dat de administratieve lasten niet tegen de voordelen opwegen.

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen vanRedactie