Webinar: verwerken van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Webinar: verwerken van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Redactie Baaz

De opslag van (persoons)gegevens in de cloud betekent dat deze gegevens worden opgeslagen op een server. Wanneer deze server buiten de Europese Unie staat, heeft dit juridische consequenties. Wat organisaties moeten doen als gegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, wordt behandeld in de webinar ‘Schrems II, Brexit en het gebruik van de cloud’ dat op woensdag 21 april 2021 wordt georganiseerd.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens niet zomaar worden doorgegeven aan partijen buiten de Europese Unie. Voor juli 2019 was dit door een afspraak tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (EU-VS privacyshield) wel mogelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door partijen in de Verenigde Staten.

Webinar Schrems II en Brexit

Sinds het Europese Hof van Justitie in de zaak Schrems II het EU-VS privacyshield ongeldig heeft verklaard, is dit echter niet langer zomaar mogelijk. En nadat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is gestapt, wordt er ook voor die verwerking van gegevens een vergelijkbare vraag gesteld: hoe wordt er voldoende veilige opslag van persoonsgegevens in het Verenigd Koninkrijk georganiseerd? Een organisatie moet waarborgen dat de persoonsgegevens die worden verwerkt voldoende zijn beveiligd en blijven en de verwerking voldoende organisatorisch en contractueel is belegd.

Sprekers webinar

In het webinar ‘Schrems II, Brexit en het gebruik van de cloud’ op 21 april wordt er informatie gegeven door juristen en experts uit het vakgebied. De sprekers voor dit webinar zijn:

  • Erik Vollebregt (Axon Lawyers) over de gegevensdoorgifte volgens de AVG naar derde landen;
  • Friederike van der Jagt (Hunter Legal) over de inhoud van de Schrems-zaken;
  • Arnoud Engelfriet (ICTRecht) over de opslag van gegevens in het Verenigd Koninkrijk;
  • Marleen Inge (Amsterdam UMC) over praktijkervaringen;
  • Niels Wagenaar (Arcus IT) en Inge Piek (NEN) over normen voor de cloud.

Het webinar is voor alle partijen die te maken hebben met het verwerken van (persoons)gegevens in landen buiten de Europese Unie.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie