Wat zijn de belangrijkste beweegredenen voor leeractiviteiten werkenden?

Wat zijn de belangrijkste beweegredenen voor leeractiviteiten werkenden?

Redactie Baaz

Het gemiddelde jaarlijkse leerbudget van een werkende is 950 euro. Meer dan een kwart gaat één keer of vaker per jaar op cursus.

Onderzoeksbureau NIDAP heeft, in samenwerking met Springest, meer dan 4.000 werkenden in Nederland ondervraagd over hun persoonlijke ontwikkeling. Daaruit blijkt ook dat meer dan 50 procent leert omdat er steeds hogere eisen worden gesteld aan de professionaliteit van werknemers.

Dit sluit aan op de intrinsieke motivatie van medewerkers: ‘Beter worden in mijn baan’ is de belangrijkste beweegreden voor de leeractiviteiten van medewerkers. Meer dan driekwart van de medewerkers neemt zelf het initiatief bij het zoeken naar een leerproduct. 48 procent kan geheel zelfstandig zoeken en inschrijven. Soft skills, zoals bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden, leiderschapsvaardigheden en meer, zijn duurzamer dan vakkundige kennis.

Het is daarom opvallend dat slechts 36 procent van ondervraagden met leren hun soft skills bijhoudt. Meer dan 400 HRD-medewerkers deden mee aan een apart onderdeel van dit onderzoek. Zij gaven aan dat duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker wordt en inmiddels één van de hoofdredenen is om in de ontwikkeling van medewerkers te investeren. Organisaties willen medewerkers met een sterk ontwikkeld aanpassingsvermogen die zelf verantwoordelijk zijn en steeds in andere functies kunnen worden ingezet.

Duurzame kennis

Over duurzame inzetbaarheid zegt Ruben Timmerman, oprichter van Springest, dat het bijhouden van vakinhoudelijke kennis vaak het eerste is waaraan iemand denkt als ze verder gaan leren. 'Die logica zie je terug in de manier waarop we banen beschrijven en vacatures formuleren. Organisaties zoeken een accountant, of een DTP’er, of een marketeer.'

'Maar mensen in functie- of competentiehokjes stoppen is niet meer van deze tijd. Organisaties willen geen DTP’er, ze willen een DTP’er met leiderschapsvaardigheden én kennis van HTML, of wat de markt in 2018 dan ook van een DTP’er verlangt. Geen wonder dat ‘leren leren’ en ‘omgaan met verandering’ de twee hoofdonderwerpen zijn waar organisaties externe experts voor inhuren. Soft skills zijn beter bestand tegen verandering; een sterke leider is breder inzetbaar en beter bestand tegen automatisering dan een administratief medewerker die Excel-expert is.'

Hoger opgeleiden en vrouwen leren steeds meer

Sinds 2013 zijn hoger opgeleiden (VWO, WO, HBO) 4 procent meer lange opleidingen gaan volgen, tegenover lager opgeleiden (<MBO 4) waarbij een daling van 9 procent is geconstateerd. Lager opgeleiden volgen 19 procent meer korte cursussen, tegenover 5 procent bij hoger opgeleiden. Ook toont het onderzoek aan dat vrouwen meer opleidingen en cursussen volgen dan mannen, ongeacht de duur hiervan. Mannen volgen steeds minder lange deeltijdopleidingen; we zien een daling van 7 procent sinds 2013.

Motivatie om te leren

Waar organisaties vooral investeren in leren om wendbaar te worden, geeft meer dan de helft (55 procent) van de medewerkers aan dat ‘beter worden in mijn baan’ het nummer één doel is om te leren. 81 procent van werknemers zegt dat persoonlijke ontwikkeling voor hen het belangrijkste resultaat van een leerproduct is – slechts 31 procent geeft aan dat het behalen van een diploma het belangrijkste is. Vorig jaar gaf 51 procent aan bij een vergelijkbare vraag dat de waarde van het diploma het belangrijkste was.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie