Wat verandert er door de opkomst van AI aan werk? Drie tips voor ondernemers

Wat verandert er door de opkomst van AI aan werk? Drie tips voor ondernemers

Redactie Baaz

Werk werd lange tijd gezien als een relatief statisch concept, met een nauwe definitie van hoe het eruit moest zien. Nu gestimuleerd door nieuwe technologie en diverse economische en maatschappelijke factoren het aantal hybride en thuiswerkbanen maar blijft toenemen, ontstaat er een nieuwe, veel dynamischere perceptie van werk.

Ondernemers hebben zich bij het aannemen van nieuwe werknemers in het verleden vaak vooral gericht op trainingen en lineaire loopbaanontwikkeling voor hun personeel. Met de toegenomen aandacht voor de werknemerservaring en de snelheid waarmee banen van aard veranderen, is dit een aanpak die niet langer werkt. 

Als ondernemers zich aan deze nieuwe ontwikkelingen willen aanpassen, moeten ze een nieuwe op meer op vaardigheden gebaseerde visie op werk ontwikkelen binnen hun bedrijf. Ze kunnen daarbij kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) gebruiken om hen daarbij te ondersteunen. Om jouw bedrijf te helpen zich zo goed mogelijk aan te passen aan de veranderende realiteit hebben we drie handige tips:

1. Ga op een andere manier kijken naar werk

Op vaardigheden gerichte bedrijven hebben de toekomst. Dat is zeker. Een op vaardigheden gerichte aanpak helpt je bedrijf om het juiste talent aan te trekken en te behouden, maar het helpt ook om bestaande werknemers te behouden en bij te scholen. Zo kunnen ze blijven voldoen aan de behoeften van de huidige digitale wereld. 

Ondernemers moeten de manier waarop ze naar werk kijken veranderen. Ze moeten het idee achter zich laten dat werk iets is dat gedaan wordt binnen gestructureerde werkrollen en afgebakende verantwoordelijkheden. In plaats daarvan moeten ze werk meer gaan zien als een vloeiende verzameling van benodigde vaardigheden die continu meeverandert met de wereld om ons heen. Dit maakt op vaardigheden gebaseerde bedrijven ook veel flexibeler, iets dat cruciaal is om succesvol te zijn in de steeds competitievere werkomgeving van vandaag de dag.

2. Zet nieuwe technologie in

De inzet van nieuwe technologie zoals AI en ML is essentieel voor de overgang naar een op vaardigheden gerichte aanpak. AI en ML kunnen inzichten en voorspellingen leveren die helpen om de juiste benodigde vaardigheden op de juiste taak af te stemmen. Werknemersdata kunnen zo een strategisch voordeel vormen waarmee ondernemers zich beter en sneller kunnen aanpassen aan veranderingen. Met op ML-gebaseerde oplossingen kunnen werknemers bijvoorbeeld suggesties ontvangen over hoe ze hun vaardigheden en capaciteiten verder kunnen ontwikkelen om zo extra kansen te krijgen om hun carrière verder uit te bouwen.

In een tijd waarin de ervaring van je werknemers centraal staat, is het cruciaal om je werknemers de kans te bieden op interne mobiliteit en promotie binnen je bedrijf, maar ook om aandacht aan hen te besteden en naar hun ervaringen te luisteren. Zo wordt de kans groter dat ze bij je bedrijf blijven.

3. Stel alvast AI-beleid op  

In de huidige wereld kan technologie de grote gelijkmaker worden. De ontwikkeling naar een op vaardigheden gebaseerde beroepsbevolking kan echter niet zonder goed beleid. Ondernemers moeten AI en ML op een verantwoorde manier inzetten en alle betrokkenen hierbij betrekken, inclusief de bedrijven die de gebruikte technologie produceren. Dit is nodig om te zorgen dat je als bedrijf nu al goed voorbereid bent op alle ontwikkelingen waarmee we de komende tijd te maken gaan krijgen.

AI- en ML-technologie kan de manier waarop we werken fundamenteel verbeteren en meer gelijkheid en eerlijke kansen creëren. In het licht van zulke ingrijpende technologische en maatschappelijke veranderingen is het echter heel belangrijk dat je binnen je bedrijf nu al ethische principes opstelt en je daar ook aan houdt.

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie