Wat moet u doen als u failliet dreigt te gaan?

Wat moet u doen als u failliet dreigt te gaan?

Redactie Baaz

Het is aantrekkelijk om ondernemer te zijn in deze tijd. Dankzij het digitale tijdperk is het laagdrempelig om een onderneming te starten en met ondernemen geniet u ook van vrijheid. Tegelijkertijd loopt u als ondernemer meer risico's dan wanneer u werkzaam bent in loondienst. Gaat het slecht met uw onderneming en dreigt u failliet te gaan? Dan begrijpen we goed dat dit een angstige periode voor u is. Toch zijn er verschillende mogelijkheden om een faillissement te voorkomen. Ook een doorstart na een faillissement behoort tot de mogelijkheden.

Wanneer dreigt u failliet te gaan?

Als onderneming gaat u niet zomaar failliet. Vaak gaat er een lange periode aan vooraf. In de eerste plaats moet u langere periode schulden hebben. Misschien kunt u ook niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoen en verwacht u de komende tijd ook geen inkomsten. Vaak is er dan sprake van een glijdende schaal. U kunt uw personeel bijvoorbeeld niet meer betalen en dit is slecht voor de algehele sfeer binnen een onderneming.

Wanneer u zelf geen mogelijkheden meer ziet om uw bedrijf financieel gezond te krijgen, dan kun u bij de rechter een faillissement aanvragen. U kunt daarnaast ook gedwongen failliet verklaard worden. Schuldeisers kunnen namelijk ook een aanvraag indienen. De rechter bekijkt de situatie en vervolgens wordt er een curator aangesteld. De curator doet vervolgens zaken met de schuldeisers. Na een faillissement hoeft het nog niet einde verhaal te zijn. U kunt als onderneming namelijk een doorstart maken.

Is een doorstart mogelijk?

U moet verschillende stappen doorlopen, voordat u de mogelijkheid heeft om een doorstart te maken. U bent in eerste instantie afhankelijk van uw curator. Deze beslist namelijk of uw bedrijf een doorstart kan maken of wanneer dit niet mogelijk is. Tijdens de afkoelingsperiode doet een curator onderzoek naar de situatie van uw bedrijf. De afkoelingsperiode wordt ingesteld door de rechter en duurt nooit langer dan twee maanden.

Bezwaren tegen een doorstart

Een curator kan tijdens de afkoelingsperiode bepalen dat u geen doorstart mag maken. In principe kunnen er drie bezwaren worden aangegeven. Wanneer een doorstart slecht is voor de schuldeisers, dan is het vaak niet mogelijk. De curator is namelijk ingesteld om schuldeisers af te betalen en zij moeten er dus ook beter van worden en niet slechter.

U mag ook niet met een doorstart beginnen, voordat het faillissement officieel is vastgesteld. Anders kan er namelijk sprake zijn van dubbele belangen. U moet zich dus altijd goed aan de regeltjes houden. Een doorstart is ook niet mogelijk wanneer u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden. Doorgaans is een rechtspersoon aansprakelijk, maar daar zijn uitzonderingen op. Denk aan wanbeleid, onrechtmatige raden en nog andere zaken. Ook dan is een doorstart helaas niet mogelijk.

Een doorstartplan maken

Zijn er geen opzichtige bezwaren tegen een doorstart? Dan moet u vervolgens een doorstartplan opstellen. In dit plan moeten financiële overzichten staan, maar bijvoorbeeld ook welke activa u uit uw failliete bedrijf wilt kopen. Dit doorstartplan is niet alleen voor uzelf, maar ook voor de onderhandeling met de curator. Het is bij een doorstapplan belangrijk om externe hulp in te schakelen. Een accountant kan bijvoorbeeld een officiële verklaring toevoegen. Daarmee vergroot u de kans dat uw curator akkoord gaat.

Financieringsmogelijkheden

U heeft uiteraard geld nodig voor een doorstart en daarom moet u voor financiering zorgen. Het is vaak lastiger om bij een doorstart aan geld te komen. Het kan namelijk zijn dat een bank een schuldeiser van u is. Dan heeft u niet de mogelijkheid om daar een financiering aan te vragen. Er zijn echter ook andere mogelijkheden om geld te lenen. U kunt bijvoorbeeld geld bij familie of vrienden lenen. Ook is er zoiets als speciaal krediet voor mkb'ers. Daarnaast kunt u nog aan crowdfunding doen en zo zijn er nog veel meer mogelijkheden waar u aan kunt denken.

Andere zaken

Is de financiering rond? Dan moet u nog veel andere zaken regelen. U moet bijvoorbeeld nagaan welke contracten u meeneemt. Misschien heeft u nog contracten met leveranciers lopen. Had u bij uw oude onderneming personeel in dienst? Dan moet u ook kijken welke personeelsleden u meeneemt. Vervolgens moet u een nieuwe rechtspersoon oprichten. Dit doet u gezamenlijk met een notaris bij de Kamer van Koophandel.

Conclusie

In deze tekst zijn we dieper ingegaan op faillissementen. Het is erg vervelend, maar gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om door te starten. Het is wel lastig en u moet veel zaken regelen. Hopelijk heeft dit artikel u duidelijk geïnformeerd. 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie