Wat heb jij aan de Nederlandse Corporate Governance Code?

Redactie Baaz
Een corporate governance systeem is gericht op het stimuleren van innovatie en structurele vernieuwing van het bedrijfsleven. Immers, de technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op met alle gevolgen van dien.

De Nederlandse Corporate Governance Code (NCGC) legt de nadruk op lange termijn waardecreatie, de betrokkenheid van de Raad van Commissarissen bij de strategie, toezicht op de uitvoering van de strategie en op cultuur. In 2016 is de code geheel herzien. Om de NCGC in praktijk te brengen, is begrip van de oorsprong en maatschappelijke context vereist: wat beoogt de code en hoe wordt dat in de praktijk gebracht? 

Nieuwe code

In dit boek gaat Hans Strikwerda diepgaand in op de nieuwe code. Ook geeft hij veel nieuwe inzichten uit de praktijk mee. De auteur geeft aan waar de nieuwe code zijn grenzen heeft en waar de eigen verantwoordelijkheid van de bestuurder en commissaris begint om aan die vernieuwing invulling te geven. 

De nodige inzicht

Bij corporate governance gaat het in de praktijk niet alleen om bestuurders, commissarissen en aandeelhouders. Ook anderen binnen de organisatie moeten er kennis van hebben. Zoals controllers, HR-professionals, strategen, informatiekundigen en internal auditors. Verder zullen ook adviseurs, docenten, studenten, wetenschappers en journalisten in dit boek de nodige inzichten vinden.

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen van Redactie