Wat betekent de btw-verhoging voor ondernemers? De overheid geeft antwoord
Btw-verhoging: hoe zit dat?

Wat betekent de btw-verhoging voor ondernemers? De overheid geeft antwoord

Redactie Baaz

1 oktober is het zover, dan stijgt de btw van negentien naar 21 procent. Dat betekent anders factureren en even goed nadenken bij je aangifte omzetbelasting. Want welk tarief reken je bijvoorbeeld voor doorlopende projecten?

Een ding is duidelijk: in plaats van negentien procent wordt de btw vanaf begin volgende maand verhoogd naar 21 procent. Maar hoe zit het verder? Wij zetten drie prangende vragen op een rij en laten de overheid antwoorden.

Vraag: Stel ik factureer al voor 1 oktober een dienst die ik pas na 30 september uitvoer, mag ik dan al 21 procent rekenen?
Overheid: Ja. 'Om te voorkomen dat ondernemers aanvullende factureren voor het verschil tussen negentien en 21 procent moeten uitreiken mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 en die onder het 21 procent tarief vallen reeds voor 1 oktober 2012 btw factureren naar het tarief van 21 procent. De ondernemer die de prestatie afneemt mag die 21 procent conform de regels voor het recht op aftrek in aftrek brengen.' 

Vraag: Welk tarief moet ik rekenen bij doorlopende prestaties die ik al voor 1 oktober ben begonnen en tot na 30 september doorlopen?
Overheid: 'Als de afrekening voor doorlopende prestaties betrekking heeft op een periode die eindigt na 30 september 2012 moet de afrekenperiode worden gesplitst. Voor het deel van de prestatie dat plaatsvindt vóór 1 oktober 2012 geldt het oude tarief van negentien procent. Voor het deel van de prestatie dat plaatsvindt ná 30 september 2012 geldt het nieuwe tarief van 21 procent Hierbij valt te denken aan het verlenen van licenties, abonnementen op leveringen van bijvoorbeeld gas, elektriciteit en water en telecommunicatiediensten.' 

Vraag: Stel ik betaal mijn service- en onderhoudsabonnementen in termijnen of betaal ze al vooraf (lees: ook al gefactureerd) in januari. Dan heb ik daar nu dus negentien procent over betaald. Is het juist dat als de onderhoudsbeurt plaatsvindt na 30 september 2012 ik nog extra twee procent verschuldigd ben?
Overheid: 'Het moment waarop de prestatie wordt verricht is beslissend. Opgemerkt wordt nog dat het opmaken van de factuur als zodanig irrelevant is. Als bijvoorbeeld de prestatie vóór 1 oktober 2012 wordt verricht en de factuur wordt opgemaakt ná die datum is toch het negentien procent tarief van toepassing.'

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie