Wat als een werknemer letsel oploopt?

Wat als een werknemer letsel oploopt?

Redactie Baaz

Wanneer één van jouw werknemers letselschade heeft opgelopen door een ongeluk tijdens werktijd kunnen zij een letselschadevergoeding aanvragen. Deze schade wordt vaak op de werkgever verhaald. Maar is het zo dat alle schade bij een bedrijfsongeval kan worden verhaald op de werkgever? Of kan er ook sprake zijn van eigen verantwoordelijkheid? Hieronder lees je meer!

Een bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval is een ongeluk tijdens het werk, waarbij een werknemer schade oploopt. Dit ongeluk kan gebeuren tijdens werktijd, in de pauze of onderweg naar een klant. Wanneer een werknemer een ongeluk krijgt onderweg naar huis of werk, dan valt dit vaak niet onder een bedrijfsongeval. Het ongeluk gebeurd dan namelijk niet tijdens de werktijd.
Wanneer één van jouw werknemers uitglijdt, struikelt of een ander ongeluk meemaakt en hierbij letselschade oploopt, kunnen ze hiervoor bij jou een schadevergoeding claimen. Jij bent als werkgever namelijk aansprakelijk wanneer werknemers letselschade oplopen onder werktijd. Dit heeft alles te maken met de zorgplicht.

Zorgplicht

Als werkgever heb je een zorgplicht. Dit houdt in dat je er als baas alles aan moet doen om een veilige werkomgeving te creëren. Je moet je hierbij actief inzetten om een ongeluk met letsel onder werktijd te voorkomen. Verder moet je jouw werknemers uitleggen hoe ze veilig werken en hier ook controle op uitvoeren. 

Wanneer er een bedrijfsongeval plaatsvindt doordat jij je als werkgever niet aan de zorgplicht hebt gehouden, dan ben je aansprakelijk voor de opgelopen schade. Wanneer jij als werkgever jouw zorgplicht wel bent nagekomen en er toch een ongeluk gebeurd, dan ben jij niet aansprakelijk. Dit geldt ook wanneer de opgelopen schade niet door het bedrijfsongeval komt of wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door de medewerker. In dit geval is het de verantwoordelijkheid van de medewerker en ben jij als werkgever niet aansprakelijk. Hoewel het lastig aan te tonen is, kan het voorkomen dat jij als werkgever moet bewijzen dat bepaalde schade niet door een bedrijfsongeval komt en dat de werknemer dus geen recht heeft op letselschadevergoeding.

Niet alle schade die jouw werknemers oplopen kan dus zomaar verhaald worden op jou als werkgever. Ondanks dat je een zorgplicht hebt en ervoor moet zorgen dat werknemers in een veilige omgeving kunnen werken, is het dus niet meteen zo dat jij volledig aansprakelijk bent voor een bedrijfsongeval. Wanneer er sprake is van opzet of wanneer een medewerker zich roekeloos gedraagt, hoef jij niet voor de kosten op te draaien. Het is dan immers hun eigen verantwoordelijkheid

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie