Vrouwen maken zich op voor pensioen-inhaalrace

Vrouwen maken zich op voor pensioen-inhaalrace

Redactie Baaz
  • De helft van de vrouwen (46%) denkt de huidige levensstijl na pensioendatum niet te kunnen voortzetten.
  • Bijna een derde van de vrouwen wil in 2024 meer geld opzijzetten ter verbetering van het pensioen. 
  • Slechts 18% van de vrouwen maakt gebruik van belastingvoordeel om aanvullend pensioen te regelen, tegen 31% bij de mannen.

De pensioenachterstand van vrouwen is een bekend maatschappelijk probleem. Vrouwen staan echter wel in de startblokken voor een inhaalrace. Ze zijn zich bewuster van de pensioenkloof, vrezen dat ze hun huidige levensstandaard na pensioendatum niet kunnen voortzetten en willen actie ondernemen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van online pensioenbank Brand New Day. Een derde van de vrouwen geeft hierin aan dat ze in 2024 meer geld voor hun pensioen opzij gaan zetten, stelt Stefanie van Rootselaar, hoofd communicatie van Brand New Day. “Het grotere pensioenbewustzijn zien we terug in ons klantenbestand; het percentage vrouwen is gegroeid van 24% in 2019 naar 36% in 2023.” 

De deelnemers aan het onderzoek van Brand New Day is een groot aantal vragen gesteld over hun pensioensituatie en in welke mate ze extra geld opzijzetten voor hun oude dag. Het algemene beeld dat naar voren komt, bij vrouwen en mannen, is dat de pensioenzorgen toenemen. Bijna de helft van de vrouwen (46%) denkt niet dat ze hun huidige levensstijl kunnen voortzetten tijdens hun pensioenperiode. De meeste vrouwen geven aan dat ze in de afgelopen jaren bewuster bezig zijn geweest met de opbouw van hun pensioen. 

Goede voornemens

Het grotere pensioenbewustzijn leidt tot goede voornemens. Veel Nederlanders willen in 2024 meer geld opzijzetten dan in 2023, zo blijkt uit de enquête. Dat geldt voor 44% van de vrouwen en 44% van de mannen. Het verhogen van het pensioen blijkt daarbij de belangrijkste overweging voor zowel mannen (38%) als vrouwen (32%). 

Vrouwen die nu al extra geld opzijzetten voor hun pensioen doen dat in 47% van de gevallen omdat ze denken anders niet genoeg pensioeninkomen te hebben, 27% geeft aan dat ze eerder met pensioen willen dan de AOW-leeftijd.

Vrouwen overtreffen mannen qua voornemen om een algemene financiële buffer op te bouwen; 66% zet hiervoor geld opzij, tegen 55% van de mannen. De energiecrisis en de hoge inflatie in 2023 hebben wel sporen nagelaten. Vooral vrouwen hebben economische pijn gevoeld. Zo zegt 29% dat ze minder geld opzij hebben kunnen zetten wegens de gestegen prijzen, tegen 21% bij de mannen. Aan de andere kant zegt de helft van de vrouwen dat de gestegen prijzen wel een reden waren om bewuster bezig zijn om een buffer voor de toekomst op te bouwen. 

Steeds meer vrouwen klant bij Brand New Day  

De wens om het pensioen te verbeteren, komt ook naar voren uit klantgegevens van Brand New Day. Daaruit blijkt dat het aandeel vrouwen onder nieuwe klanten die voor aanvullend pensioen kiezen, gestaag groeit. Van de klanten die bij de start van Brand New Day in 2010 een pensioenbeleggingsrekening openden was 22,6% vrouw, in 2023 was dat gegroeid naar 34,2%. “Dat is een aanzienlijke toename, waaruit je toch wel kunt concluderen dat vrouwen vaker in actie komen om hun pensioenkloof te verkleinen. Een soortgelijke trend zien we ook bij klanten die een pensioenspaarrekening openen”, aldus Van Rootselaar.  

Dat vrouwen vaker actie ondernemen, wil niet zeggen dat de pensioenkloof snel verdwenen is. Qua aanvullend pensioen (met belastingvoordeel) kunnen vrouwen nog een flinke slag maken. Slechts 18% van de vrouwen geeft in de enquête aan van deze mogelijkheid gebruik te maken, tegen 31% bij de mannen. Bij zelf sparen/beleggen houden vrouwen (36%) en mannen (38%) elkaar in evenwicht. 38% van de vrouwen bouwt via een werkgever pensioen op, tegen 45% bij de mannen. 

Over het onderzoek 

De data voor dit persbericht is afkomstig uit anonieme klantgegevens van Brand New Day en een representatief onderzoek dat is uitgevoerd door Dynata, ‘s werelds grootste leverancier van 'first-party' data. Dit onderzoek wordt elk half jaar herhaald. Er zijn voor dit onderzoek 1.230 mensen ondervraagd, die een dwarsdoorsnede van de Nederlandse beroepsbevolking vormen.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie