VNO-NCW: huidige onzekerheid rond Brexit onwerkbaar voor ondernemers

VNO-NCW: huidige onzekerheid rond Brexit onwerkbaar voor ondernemers

Redactie Baaz
Volgens Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, is de huidige onzekerheid rond Brexit voor ondernemers onwerkbaar.

We moeten volgens de voorzitter in maart 2018 duidelijkheid hebben met welke regelgeving ondernemers te maken krijgen na Brexit. De beste oplossing daarvoor is dat er eerst een overgangsperiode komt die alles zo veel mogelijk bij het oude laat, totdat er een nieuw handelsakkoord is bereikt tussen de EU en het VK. 

'Dan heb je maar één transitiemoment. Twee of meerdere transitiemomenten zijn buitengewoon kostbaar, scheppen onnodige onzekerheid onder ondernemers en kosten veel banen in zowel de EU als het VK. Daarnaast zou Nederland als Noordzee-buurland en grote handelspartner een brug moeten proberen te slaan tussen de Britse binnenlandse politiek en het hechte front van de 27 EU-landen, om de Britten een warme schouder te bieden. Daarvoor is het wel absolute noodzaak dat de Britten nu serieus werk maken van de onderhandelingen voor het te laat is', aldus De Boer in een speech over de Brexit bij Instituut Clingendael. 

Politieke geweld

Volgens De Boer dreigen de belangen van ondernemers en werknemers onder te sneeuwen in al het politieke geweld als we niet uitkijken. Hij riep Minister-president Rutte, één van de langst dienende Europese leiders en een ‘old-hand’ in Europa, op om te bezien welke constructieve rol Nederland mogelijk kan spelen. Het gaat om het voorkomen van economische schade - het VK is qua toegevoegde waarde Nederlands tweede handelspartner - maar ook om geopolitieke belangen en rust in de EU en vanuit de EU op het wereldtoneel. 

Taskforce Brexit 

VNO-NCW heeft met MKB-Nederland en LTO Nederland en in nauwe samenwerking met de overheid een eigen taskforce rond de Brexit opgezet om het bedrijfsleven voor te kunnen bereiden op wat er staat te gebeuren. Ondernemers ondervinden veel moeilijkheden als zij zich willen voorbereiden, omdat er nog zo veel onduidelijkheid bestaat. ‘Onze leden, de ondernemers van Nederland, en al hun werknemers hebben er recht op dat er zo snel als mogelijk duidelijkheid komt hoe we de schade minimaliseren, aldus de werkgeversvoorzitter. 
 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie