Verwerven digitale vaardigheden van de toekomst een van de grootste uitdagingen voor bedrijven

Verwerven digitale vaardigheden van de toekomst een van de grootste uitdagingen voor bedrijven

Redactie Baaz

Tekst: Michiel van Vlimmeren, SVP en General Manager bij Salesforce Nederland

Digitale transformatie is een belangrijk onderwerp in veel, zo niet alle, bedrijven. Van groot tot klein, en sectorbreed; digitalisering verandert het professionele leven in rap tempo. De pandemie heeft dit uiteraard versneld maar deze ontwikkeling speelt al veel langer. Banen, of het nu in financiën, zorg, retail of bijvoorbeeld bij de overheid is, transformeren ook door een bredere inzet van technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) en automatisering.

Bedrijven zoeken daarom naar medewerkers met de kennis en vaardigheden om met deze nieuwe technologieën om te gaan en zo te kunnen blijven voldoen aan de verwachtingen van hun klanten. Dat is niet altijd even makkelijk. Afgezien van het feit dat sommige, veelgevraagde vaardigheden moeilijk te vinden zijn, weten we vandaag niet van elke baan hoe deze er in de toekomst uit ziet.

De kloof wordt steeds groter

De Nederlandse arbeidsmarkt is nu ongekend krap. De uitdaging is niet alleen het vinden van medewerkers, maar ook het opleiden en bijscholen van nieuwe en bestaande werknemers om ze voor te bereiden op een digitale toekomst waarin technologie meer en meer de basis van onze samenleving vormt. Organisaties worstelen met het vinden van de juiste digitale vaardigheden die nodig zijn om digitale innovatie mogelijk te maken, het herstel van de economische impact van de Covid-19-pandemie te ondersteunen en toekomstige groei te stimuleren.

In de 2022 Salesforce Global Digital Skills Index kwam naar voren dat Nederlanders zich redelijk voorbereid voelen op de digitale vaardigheden waar zij over vijf jaar over denken te moeten beschikken. Echter, de kennis en kunde van de meer geavanceerde digitale competenties lijkt achter te blijven. Zo geeft de meerderheid aan nog een beginner te zijn op het gebied van data science (59 procent), coderen en app-ontwikkeling (70 procent), beveiliging en encryptie (69 procent), datavisualisatie (68 procent) en kunstmatige intelligentie (74 procent).

Alleen samen kunnen we dit op grote schaal aanpakken

Het is daarom voor werknemers nog nooit zo belangrijk geweest om ook zelf actief op zoek te gaan naar nieuwe vaardigheden en ervoor te zorgen dat je relevant blijft op de arbeidsmarkt. En dan heb ik het niet alleen over de nieuwe, slimme technologieën die ik eerder noemde, maar ook het goed kunnen omgaan met digitale vergadering- en samenwerkingstools en het snel kunnen navigeren door social media en het digitale landschap.

Een mooi neveneffect van de veranderingen van de afgelopen twee jaar is de grootschalige verschuiving naar online en daarmee online leeromgevingen. Hierdoor is het leren van nieuwe vaardigheden toegankelijker geworden. Het Future of Jobs-rapport van het World Economic Forum toont dat online leren en training een verviervoudiging zag van het aantal personen dat op eigen initiatief online leermogelijkheden zoekt, en een vervijfvoudiging van het aanbod van online leermogelijkheden door werkgevers aan hun werknemers.

Bovendien is er een negenvoudige toename van het aantal leerlingen dat toegang heeft tot online leren via overheidsprogramma’s en subsidies. Denk hierbij aan STAP-budget in Nederland. Zo’n individuele subsidie waar iedereen voor in aanmerking komt, is zelfs al in te zetten om je te oriënteren op welk aanbod aan digitale studies of trajecten het beste bij je past.

Ook techbedrijven nemen een steeds actievere rol aan in het om- en bijscholen van de beroepsbevolking, ook buiten de grenzen van hun eigen organisatie. Maar ondanks hulp en initiatieven vanuit verschillende kanten, blijft de kloof tussen de benodigde en nu beschikbare digitale vaardigheden een grote uitdaging.

In Nederland is dit specifiek een probleem van toegankelijkheid en schaling. Voor velen in de beroepsbevolking zijn de mogelijkheden tot om- of bijscholing niet duidelijk. Bovendien zijn veel initiatieven nog te kleinschalig, zeker als we ons bewust zijn van de snel stijgende vraag naar mensen in digitale beroepen en de urgentie om meer mensen op te leiden.

Zowel de publieke als de private sector hebben de verantwoordelijkheid om essentiële bijscholing, omscholing en digitale geletterdheid te stimuleren, binnen zowel de huidige als de toekomstige beroepsbevolking.

Het is cruciaal om mensen voor te bereiden op de toekomst van werk en hen de capaciteiten te laten ontwikkelen om innovatie en groei effectief te stimuleren.

Door een beter inzicht te krijgen in de uitdagingen om de digitale kloof en de vaardigheidskloof te dichten, en acties in lijn hiermee vorm te geven, kunnen we een verschil maken. Maar we hebben een gezamenlijke inspanning nodig om leerbarrières te doorbreken en een gelijkwaardige en toegankelijke weg naar een digitale toekomst te creëren.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie