Speel in op nieuwe kansen

Verspil jij capaciteit binnen jouw organisatie?

Redactie Baaz
Zou jij het accepteren als 20 procent van het geld van je organisatie werd verspild? Natuurlijk niet.

De meeste organisaties managen hun financiën strak. Maar naast geld is er nog een schaars middel: organisatiecapaciteit. Dat is de collectieve tijd en het collectieve talent van een organisatie. 

En wat blijkt? Veel van die capaciteit gaat verloren aan nutteloze projecten, meetings, e-mails en andere vormen van interactie. Wat zou het voor jouw organisatie betekenen als je direct 20 procent capaciteit kunt vrijspelen? Capaciteit die je direct kunt gebruiken voor topprioriteiten?

20 procent van capaciteit wordt verspild

Recente publicaties in onder andere Harvard Business Review bevestigen dat veel organisaties maar liefst 20 procent van hun capaciteit verspillen. Dat kan en moet radicaal anders. Het bewust en zelf managen van je organisatiecapaciteit is een must om agile en zelfsturend te kunnen werken

In het boek 'FreeCapacity' ontdek je hoe je die capaciteit in vijf stappen vrijspeelt. En dat gaat sneller dan je denkt, want je doet het met je team. De vrijgekomen capaciteit zet je direct in op de topdoelstellingen van je organisatie. Die wordt hierdoor zeer agile en kan razendsnel inspelen op nieuwe kansen.

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen van Redactie