Verhoging AOW-leeftijd: is het zinvol?

Jordi Smit
De verhoging van de AOW-leeftijd moet ons land helpen om ieders pensioen betaalbaar te houden. Tenminste, dat is wat de overheid ons voorspiegelt. Maar is dit wel zo? Of krijgt de burger slechts de helft van de waarheid te horen?

Onderzoek AOW-leeftijd

Dat de overheid de AOW-leeftijd alsmaar blijft verhogen, zijn vele niet blij mee. Zelfs bij de werkgevers zorgt de stijging voor weerstand, zo bleek afgelopen week uit onderzoek van het SP. De politieke partij peilde bij 77 willekeurige bedrijven wat hun zienswijze is ten opzichte van de verhoging van de AOW-leeftijd. Wat bleek: 75 procent van de ondervraagden zegt er niet zeker van te zijn dat hun personeel tot een leeftijd van 66 jaar kunnen doorwerken. Een van de respondenten gaf zelfs aan nooit iemand aan te nemen met een leeftijd van boven de 55 jaar.

Nationaal inkomen

Het CBS en de politiek houden ons voortdurend voor dat er niets aan te doen is. Willen we de AOW betaalbaar houden dan zou dit alleen maar kunnen door de AOW-leeftijd te verhogen. Maar in hoeverre is dit de waarheid? Niet volledig, zo stelde Harrie Verbon begin deze maand in De Volkskrant. Hij legt in een opiniestuk uit waar het verschil ligt. Belangrijk in het verhaal: om na te gaan wat de daadwerkelijke last is van de AOW, dient men niet volledig in euro's te rekenen, maar bovendien te kijken naar het nationaal inkomen.

AOW-aandeel

Verbon besluit de AOW-uitgaven als percentage van het nationaal inkomen aan te duiden met het AOW-aandeel. Wanneer het AOW-aandeel alsmaar zou stijgen door vergrijzing, moet er inderdaad ruimte worden vrijgemaakt om dit te blijven bekostigen. Het tegenargument is dat het AOW-aandeel helemaal niet hoeft toe te nemen als het aantal ouderen toeneemt. Maar hoe kan dit? Dit is het geval als de AOW-uitkering minder sterk stijgt dan het nationaal inkomen. De gemiddelde uitkering vermindert daardoor voortdurend in waarde ten opzichte van het nationaal inkomen en die vermindering weegt op tegen de toename van het aantal AOW-ers.

LEES OOK: De pensioenplannen op een rij

Conclusie verhoging AOW-leeftijd

Concluderend proberen politici, met hulp van het CBS en CPB, ons wijs te maken dat als de AOW-leeftijd niet verhoogd wordt de AOW op langere duur onbetaalbaar wordt. Door een selectieve keuze van gegevens blijkt het CBS in staat een scheve voorstelling te kunnen geven van de ontwikkeling van de AOW-uitgaven.

afbeelding van Jordi Smit
Door: Jordi Smit

Jordi Smit | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Jordi