Veel Nederlandse bedrijven verhogen bonus ceo
Veel Nederlandse bedrijven verhogen bonus ceo

Veel Nederlandse bedrijven verhogen bonus ceo

Redactie Baaz

Waar vorig jaar de bonussen van ceo's in Nederland het minst stegen, hebben ze nu meer geluk. Dit jaar ziet namelijk driekwart van de ceo's van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven de bonus toenemen, zo blijkt uit het jaarlijkse beloningsonderzoek van Vlerick Business School.

​Hogere bonus

74 procent van de Nederlandse bedrijven verhoogde dit jaar de beloning van de ceo's. Dit staat in schril contrast met het aantal beurgenoteerde bedrijven in andere landen die een stijging aan de bonus toekent: 64 procent in het Verenigd Koninkrijk, 57 procent in Frankrijk, 56 procent in België en 46 procent in Duitsland. Opvallend is dat vorig jaar de bonussen in Nederland juist het minst stegen vergeleken met die in de andere landen. Deze keer springt ons land er echter ver bovenuit.

'Het is gissen naar de oorzaak van dit opvallende aantal stijgingen in Nederland, maar het kan komen door de economische opleving met 'jubel'-gedrag tot gevolg. Toch zien we dat de winstgevendheid van de onderneming geen impact heeft op de hoogte van de bonussen, dit in tegenstelling tot de grootte van de organisatie. Dit komt vooral doordat organisaties zoeken naar objectieve meetbare criteria om de lonen op te baseren. Een opmerkelijke uitkomst, aangezien de meeste bedrijven aangeven dat EBITDA de belangrijkste maatstaf zou zijn bij het bepalen van de bonus', legt onderzoeksleider professor dr. Xavier Baeten uit.

Meer loon voor ceo uit het buitenland

Verder blijkt uit het onderzoek dat in Nederland werkende ceo's met een andere nationaliteit gemiddeld genomen meer verdienen dan ceo's uit eigen land. Een kwart van de ceo's van de beursgenoteerde bedrijven in Nederland heeft een andere nationaliteit. In Frankrijk en Duitsland komt slechts negen procent en elf procent van de ceo's uit een ander land. In het Verenigd Koninkrijk (44 procent) en in België (35 procent) zijn er juist meer ceo's met een andere nationaliteit werkzaam bij beursgenoteerde bedrijven.

Onderzoek

Het onderzoek van Vlerick Business School is onder ceo's van 669 beursgenoteerde ondernemingen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gehouden. Dit onderzoek baseert zich op de remuneratierapporten met salarissen van de ceo's van deze ondernemingen. De bedrijven die een ceo-wissel hebben gehad zijn niet meegerekend. Het onderzoek is uitgevoerd door het Executive Remuneration Research Centre van Vlerick Business School onder leiding van professor dr. Xavier Baeten.

​Kijk hier voor meer informatie over de Vlerick Business School.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie