Vakantiegeld: hoe zit het?
Vakantietoeslag, dit moet je weten!

Vakantiegeld: hoe zit het?

Redactie Baaz
2020 is van start en het gros van werknemers kijkt reikhalzend uit naar mei. De maand van het vakantiegeld is daarentegen voor veel werkgevers een gedoe. Hoe zit het nu precies? Baaz zet kort de regels op een rij.

Vakantiegeld of vakantietoeslag?

Officieel wordt met vakantiegeld het doorbetalen van loon tijdens vakantiedagen bedoeld. Dat bedrag wordt in mei gestort en hoewel de officiele benaming vakantietoeslag luidt, noemen de meesten het simpelweg vakantiegeld.

Hoeveel?

Een vakantiebijslag van acht procent van het brutojaarloon is verplicht volgens de Wet minimunloon en minimumvakantiebijslag (WMM). Let op: in een cao kan een ander bedrag zijn afgesproken. Natuurlijk mag er in de cao alleen een hoger percentage worden afgesproken, minder betalen is bij wet verboden. Op één uitzondering na: als je werknemer drie keer het minimumloon verdient, hoef je over het meerdere geen vakantietoeslag te betalen wanneer dat niet in het contract is afgesproken. De opbouw van vakantietoeslag loopt ieder jaar van 1 juni tot en met 31 mei. Als een medewerker tussentijds ontslag neemt of krijgt, betaal je hem of haar het geld dat is opgebouwd bovenop het laatste loon.

Wanneer?

In principe stort je de toeslag in mei, maar je kunt in de cao ook afspreken voor een ander moment.  Helemaal vrij ben je overigens niet, de wet schrijft voor dat de toeslag uiterlijk in juni op de rekening van de werknemer moet staan. Wil je hiervan afwijken omdat je de toeslag bijvoorbeeld liever per maand uitbetaalt, dan moet je dat  schriftelijk overeenkomen met je werknemer. Vermeld dit trouwens wel op de loonstrook! Tot slot kan een werknemer vragen of hij of zij de toeslag eerder mag ontvangen. Of je aan dat verzoek gehoor geeft, is helemaal aan jou. 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie