TU Delft onderzoekt samenwerking bedrijfsleven en waterschappen

TU Delft onderzoekt samenwerking bedrijfsleven en waterschappen

MVO
Redactie Baaz

De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de faculteit Bouwkunde TU Delft gaat op verzoek van de waterschappen onderzoek doen naar de samenwerking tussen waterschappen en het bedrijfsleven bij de realisatie van infrastructurele projecten van de waterschappen.

Het is voor het eerst dat de waterschappen een dergelijke samenwerking met de faculteit Bouwkunde van de TU Delft aangaan. Het onderzoek is gericht op de samenwerking tussen waterschappen en het bedrijfsleven, volgens de eerder gezamenlijk opgestelde visie ‘De Waterschapsmarkt van de toekomst, bouwstenen voor vernieuwing’. De visie bevat onder meer een concreet actieplan met bouwstenen om de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de projecten te verbeteren.

Doel van het onderzoek

Het onderzoek zal worden uitgevoerd binnen de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap, onderdeel van de afdeling Management in the Built Environment, onder leiding van prof.dr.ir. Marleen Hermans. Doel van het onderzoek is te komen tot een beschrijving van mechanismen die passen bij de waterschapssector en die bijdragen aan een verbeterde, effectievere en efficiëntere relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Betrokken waterschappen zijn Noorderzijlvest, Rivierenland, Hollandse Delta en Scheldestromen en de Hoogheemraadschappen van Delfland en Hollands Noorderkwartier.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie