Startende managers worstelen met grens tussen professionele- en privérelatie

Startende managers worstelen met grens tussen professionele- en privérelatie

Redactie Baaz

Managers hebben moeite met het bepalen van de grens tussen een professionele- en privérelatie op de werkvloer. Maar liefst een kwart geeft aan hiermee te worstelen. Vooral jonge managers tot 35 jaar (36%) vinden het lastig om een balans te vinden tussen zakelijke en persoonlijke relaties met collega’s die zij aansturen. Dit blijkt uit het jaarlijks terugkerende Nationaal Managementonderzoek van managementopleider ISBW onder ruim 500 Nederlandse managers.

Vrienden of collega’s?

Ook het opbouwen van vriendschappen met teamleden vormt een dilemma voor leidinggevenden. Een vijfde (22%) vindt dat je als manager geen vrienden kunt zijn met teamleden. Toch heeft maar liefst dertig procent van de managers een duidelijke favoriete collega in hun team. Lang niet alle managers staan negatief tegenover vriendschappen op de werkvloer. De helft (48%) is van mening dat vriendschappen juist de teamdynamiek versterken. Een kwart van de jonge managers (24%) geeft zelfs toe dat medewerkers met wie ze bevriend zijn een streepje voor hebben.

Veilige werksfeer creëren blijft moeilijk

Als manager ben je verantwoordelijk voor het creëren van een prettige werksfeer. Bij 56 procent van de managers staat dit dan ook hoog op de prioriteitenlijst. Zij geven aan dagelijks bezig te zijn met het creëren van een veilige werkomgeving. Toch ervaren ze ook uitdagingen in dit proces. Zo is een op de vijf managers bang dat zijn complimenten verkeerd worden opgevat sinds het veelvuldige nieuws over grensoverschrijdend gedrag. Mannelijke managers (24%) vrezen een stuk vaker voor misinterpretatie van complimenten dan vrouwelijke managers (13%). Ook de manier van feedback geven aan vrouwen versus mannen verschilt. 29 procent van de managers geeft vrouwelijke medewerkers op een andere manier feedback dan mannelijke collega’s, denk hierbij aan het aanpassen van de benaderingswijze.

Martin van der Groep, directeur bij ISBW: “De overgang van collega naar manager is best een grote stap. Manager zijn is een andere rol; het brengt nieuwe werkzaamheden met zich mee en daarmee ook uitdagingen. Hoe ga je bijvoorbeeld met collega’s om waar je heel goed bevriend mee bent, maar die je nu ineens moet beoordelen? Dat brengt een andere dynamiek met zich mee. Het is goed dat startende managers zich hier bewust van zijn als ze de stap maken naar een leidinggevende positie. Een gelijkwaardige behandeling van alle teamleden, het duidelijk stellen van grenzen en het geven en ontvangen van feedback zijn ontzettend waardevol om de overgang voor zowel de manager zelf als voor het team soepel te laten verlopen. Gelukkig zijn dit soort vaardigheden heel goed aan te leren en te verbeteren met gerichte trainingen. Het is belangrijk dat organisaties hierbij stilstaan en managers de juiste begeleiding bieden om deze vaardigheden te ontwikkelen.”

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie