Stappenplan: inschrijven op aanbestedingen
Stappenplan: inschrijven op aanbestedingen

Stappenplan: inschrijven op aanbestedingen

Redactie Baaz
Overheidsorganisaties maken dikwijls bekend dat ze een opdracht willen laten uitvoeren. Daarvoor moet je een offerte uitbrengen en deelnemen aan het aanbestedingsproces. Dat doe je in de volgende stappen.

Als je je wilt inschrijven op een aanbestede opdracht ga je een uitgebreid offertetraject in waarbij jij en de overheid zich moeten houden aan de aanbestedingsregels. Om mee te dingen naar een opdracht die een overheidsorganisatie verstrekt, moet je drie fases doorlopen: de aankondigingsfase, de inschrijffase en de gunningsfase. Het stappenplan ziet er als volgt uit:

1. Online zoeken naar (voor)aankondigingen van opdrachten

Op https://www.tenderned.nl/ vind je (voor)aankondigingen van overheidsopdrachten. TenderNed kan je attenderen op voor jou relevante aanbestedingen.

2. Aanbestedingsstukken opvragen en criteria beoordelen

In de aanbestedingsstukken geeft de overheidsorganisatie een exacte omschrijving van de aanbestede opdracht. Hierin vind je de procedure en de selectie- en gunningscriteria.

3. Vragen stellen over onduidelijkheden in aanbestedingsstukken

Als er onduidelijkheden staan in de aanbestedingsstukken, kun je hier vragen over stellen aan de opdrachtgever. Deze beantwoordt alle vragen in een Nota van Inlichtingen.

4. Inschrijven op de opdracht of een offerte opstellen

Als je in aanmerking wilt komen voor een aanbestede opdracht, moet je hierop inschrijven of een offerte opstellen. Je volgt daarbij nauwkeurig de instructies uit de aanbestedingsstukken.

5. Aanbestedingscontract afsluiten met de opdrachtgever

Als de opdracht je gegund wordt, sluit je een contract af met de aanbestedende overheidsorganisatie. Dit kan ook een contractverlenging of raamovereenkomst zijn.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie