Stabilisatie werkgelegenheid

Redactie Baaz
De arbeidsmarkt stabiliseert weer. Althans, dat denken veel werkgevers. Uit een onderzoek van uitzendorganisatie Manpower zou blijken dat bedrijven verwachten dat hun personeelsbestand niet groeit en niet krimpt in het vierde kwartaal van 2009.

Manpower deed onderzoek in 17 Europese landen naar wat werkgevers verwachten voor de komende tijd. Netto kwam de uitzendorganisatie uit op een werkgelegenheidsverandering van 0 procent.

'Het percentage werkgevers dat een inkrimping voorziet is daarbij afgetrokken van het percentage werkgevers dat aangeeft meer personeel te zullen aannemen. Een positief netto werkgelegenheidscijfer geeft aan dat het aandeel werkgevers met een positieve kijk op de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, groter is dan het aandeel werkgevers met een negatieve kijk op de arbeidsmarkt', aldus het bedrijf in een verklaring.

In drie van de vier regio's in Nederland vertoont het netto werkgelegenheidscijfer voor het komende kwartaal een kleine teruggang ten opzichte van het vorig kwartaal. Alleen in het oosten van Nederland zijn werkgevers optimistisch. Het netto werkgelegenheidscijfer komt daar uit op +11 procent. Dit verschil komt vooral door het verschil met vorig kwartaal: voor de laatste drie maanden verwacht 12 procent van de bedrijven personeel aan te nemen, tegen 5 procent in de vorige periode.

Nog slechts een procent van de werkgevers in het oosten verwacht mensen te moeten laten gaan, tegen 4 procent in het vorige kwartaal. In het algemeen is de bouwsector het meest pessimistisch, op de voet gevolgd door de sectoren Transport, Opslag en Communciatie. De productiesector is het meest optimistisch.

Info: www.manpower.nl

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie