Smaak van het Zuiden: met collega's koken als middel voor verandering

Jordi Smit
Werkgevers hebben te maken met diverse medewerkers. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat deze mensen goed met elkaar samenwerken. Sterker nog: in elk team gaat het wel eens mis. Een negatieve sfeer op de werkvloer gaat echter ten koste van het resultaat. Bedrijven kunnen dit tackelen door problemen tijdig te signaleren en deze vervolgens op te lossen. Hoe je dat doet? Gezamenlijk de keuken in. Een kooktraining van Smaak van het Zuiden en De Veranderkeuken is verrassend effectief.

Silvanus, eigenaar van Smaak van het Zuiden, doet al jaren verschillende cursussen, maar komt nu samen met Maddy Bolhuis van De Veranderkeuken met een teambuildingstraining. Ze helpen bedrijven verder met een verbeterde samenwerking als doel. ‘De training gaat in eerste instantie om de teambuilding, het koken is het leermiddel', vertelt Silvanus.

Maddy kijkt op haar beurt met een trots gevoel naar de gemaakte training. ‘Het is een training die inzicht geeft in teams, gedrag, kwaliteiten en communicatie, met koken als metafoor. Als je in de keuken bezig bent, dan ontstaat er authentiek gedrag. Mensen kunnen zich niet langer scharen achter ‘dat werkt hier zo’ en ‘dat doen we hier altijd’. Je bent met elkaar bezig en op een gegeven moment moet het eten klaar zijn. Dan pas zie je écht menselijk gedrag.’

Voortraject

De training bestaat uit drie verschillende fases: het voortraject, de uitvoering en de nazorg. Elk onderdeel heeft zijn eigen functie. ‘Voordat er gekookt wordt, hebben we een inhoudelijk deel van de training waarbij mensen zelf inzicht krijgen in wie ze zijn, wat daar de positieve en negatieve punten van zijn, hoe dat voor de teamleden is en hoe ze dit naar elkaar kunnen communiceren. De training start met een welkom door aan elkaar te vertellen wat je vindt dat jouw kwaliteiten zijn, hoe de ander dat merkt en hoe zich dat in jouw gedrag uit.’ ‘Daarna vervolgen we met kleuren.’ We hebben volgens Maddy allemaal een voorkeurskleur die ons gedrag bepaalt.

‘De kleur onderzoeken we met een vragenlijst, waarna een profiel eruit komt. Je bent nooit helemaal één kleur, maar je hebt wel voorkeursgedrag. Zeker als een medewerker in een stresssituatie zit, valt deze in vaste patronen.’ Een optimaal samengesteld team heeft alle kleuren in zich. ‘In het kader van werving is het handig voor werkgevers om te bedenken: waar bestaat mijn team uit en wie moet ik daaraan toevoegen? Maar is dat niet zo, dan komen we op het vlak om elkaar beter te begrijpen en op die manier fijner met elkaar samen te werken.’ Vervolgens gaan deelnemers met elkaar in gesprek om elkaar beter te begrijpen en uit te leggen waarom ze op een bepaalde manier handelen. Een toelichting verder en iedereen maakt zich klaar voor de kookwedstrijd.

Uitvoering

Voor de wedstrijd maken medewerkers teams, waarbij elk team iemand kiest die tussentijds smaaktesten doet. ‘Vervolgens krijgen deze teams een deadline toebedeeld, een tijdstip waarop het driegangenmenu moet klaarstaan. En dan gaan mensen aan de slag.’ Aan de wedstrijd zitten spelelementen gekoppeld. Zo zijn er punten te verdienen aan de hand van smaaktesten. ‘Hierbij moeten de mensen die zijn aangewezen als smaaktesters het verschil proberen te proeven tussen bijvoorbeeld buffelmozzarella en gewone mozzarella. Daarnaast kunnen mensen met het koken punten verdienen. Dan moet je denken aan het niveau van de samenwerking en het resultaat. Daarna kunnen mensen met elkaar evalueren en gaan ze met een aantal actiepunten terug naar de werkvloer.’

Nazorg

Maddy is tijdens de training voortdurend bezig met observeren. ‘Ik let vooral op gedrag, onder meer vanuit het oogpunt van de eerder besproken kleuren. Hoe staat iemand erin, hoe werkt iemand samen, waar gaat het mis als een samenwerking niet lekker loopt en hoe communiceren mensen met elkaar?’ Na een voltooide training, stelt ze een rapport op waarin duidelijk wordt waar de verschillende medewerkers aan kunnen werken. Bovendien staat daarin welke medewerkers lastig met elkaar samenwerken en wat daarvoor de oplossing is. Ideaal voor een werkgever.

Trainingsdoel

Het doel van de lancering van de training is duidelijk. ‘We willen een nieuw format ontwikkelen dat vandaag de dag nog minder voor komt. Het format is origineel, omdat het leuke en leerzame feilloos wordt gecombineerd. Deelnemers hebben niet door dat ze zichzelf al kokende volledig in de kaart laten kijken. Ze voelen zich niet geobserveerd, aangezien ze op een hele natuurlijke manier bezig zijn. Daardoor kunnen wij de dynamiek goed analyseren en de koppeling maken naar wat er op de werkvloer gebeurt, aldus Silvanus.

Oorsprong

Silvanus geeft al ruim zeven jaar kookles in het kader van de Italiaanse keuken. ‘Het zijn creatieve, Italiaanse gerechten en er is uitgebreid aandacht voor lokale producten. Het meeste cursusmateriaal schrijf ik zelf. We hebben tevens kookclubs, groepen die hier negen keer per jaar komen koken.’

De teambuildingstraining heeft grote verschillen met de reguliere workshops. ‘Als mensen bij reguliere kookworkshops de fout in dreigen te gaan, geef je advies. Dit is heel anders bij een teambuilding-sessie, waarbij je simpelweg alles laat gebeuren. Het gaat per slot van rekening om de natuurlijke samenwerking: wie doet wat, hoe communiceren mensen met elkaar en wat is het resultaat.’

Inschrijven

Geïnteresseerden moeten nog tot 1 oktober wachten, dan lanceert Smaak van het Zuiden de training officieel. Tegen die tijd kan je een training aanvragen, waarna deze op maat wordt gecreëerd. Meer informatie is te vinden op de website.

afbeelding van Jordi Smit
Door: Jordi Smit

Jordi Smit | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Jordi