Science Based Targets-initiatief valideert Western Digital’s ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen

Science Based Targets-initiatief valideert Western Digital’s ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen

Redactie Baaz
De bedrijfsdoelstellingen voor CO2-reductie van Western Digital (NASDAQ: WDC) zijn in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs en de strenge criteria van het Science Based Targets-initiatief (SBTi).

De doelen voor emissiereductie liggen in lijn met wat volgens de klimaatwetenschap nodig is om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. De validatie door SBTi is een belangrijke mijlpaal voor de ambitie van Western Digital om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Partnerschap voor klimaatdoelstelling

Het SBT-initiatief is een partnerschap tussen CDP, het Global Compact van de Verenigde Naties, het World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF). Het initiatief helpt bedrijven bij het vaststellen en bereiken van wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen om zo gezamenlijk de doelstellingen uit het Parijse klimaatakkoord te behalen.

SBTi biedt organisaties twee verschillende ambitieniveaus. Volgens de Standard Commitment moeten klimaatplannen in lijn zijn met het doel om de aarde maximaal twee graden op te laten warmen. Western Digital heeft zich gecommitteerd aan het veeleisender traject waarbij gestreefd wordt naar opwarming van maximaal anderhalve graad.  

Volgens de nieuwe doelstellingen verbindt Western Digital zich ertoe zijn ‘Scope 1 en 2’ emissies tegen 2030 met 42 procent te verminderen ten opzichte van 2020. Het bedrijf neemt ook een ‘Scope 3’-doelstelling aan om de emissie-intensiteit van zijn producten tegen 2030 met 50 procent te verminderen.

Science Based Targets-initiatief, Western Digital, CO2, CO2-reductie

Energiereductie

Om deze doelen te bereiken zal Western Digital zich voornamelijk richten op energiereductie door verhoogde operationele efficiëntie, gebruik van zonne-energie op verschillende locaties en directe inkoop van hernieuwbare energie. 

Het bedrijf boekt vooruitgang op verschillende gebieden:

  • Vanaf medio 2021 draaien de faciliteiten van Western Digital in Noord-Californië op 100 procent hernieuwbare energie.
  • Western Digital kocht 100 procent hernieuwbare energie voor het kantoor in Shenzhen en onderzoekt opties op andere locaties over de hele wereld.
  • Implementatie van zonne-energie op meerdere locaties over de hele wereld.
  • In het fiscale jaar 2019/2020 heeft Western Digital de energie-intensiteit van zijn producten met 25 procent verminderd.
  • In het fiscale jaar 2019/2020 verminderde de uitstoot van scope 1 en 2 met meer dan 8 procent.

Ga voor meer informatie over de duurzaamheidsactiviteiten van Western Digital naar https://www.westerndigital.com/company/corporate-responsibility.

"We feliciteren Western Digital met het opstellen van op wetenschap gebaseerde doelen die in lijn zijn met het beperken van de opwarming tot 1,5 graden Celsius, het meest ambitieuze doel van het Klimaatakkoord van Parijs", zegt Alberto Carrillo Pineda, Managing Director Science Based Targets bij CDP, een van de SBT-initiatiefpartners. "Door ambitieuze, op wetenschap gebaseerde doelen te stellen, onderneemt Western Digital actie om te helpen de meest schadelijke effecten van klimaatverandering te voorkomen."

“Het is het juiste om te doen voor de planeet, de samenleving, onze klanten en onze medewerkers. De komende jaren zijn cruciaal en bedrijven spelen een belangrijke rol in het realiseren van verandering in het tempo en de schaal die nodig zijn”, zegt Joshua Parker, senior director Corporate Sustainability bij Western Digital. "We boeken al flinke vooruitgang bij het verminderen van onze uitstoot en blijven ons inzetten voor het opbouwen van een duurzame economie."

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie