Schulden worden niet vergeten

Schulden worden niet vergeten

Redactie Baaz

Schuldbewaking is de manier om langdurig openstaande vorderingen betaald te krijgen. Een gespecialiseerd bedrijf in schuldbewaking kan ingeschakeld worden om achter openstaande facturen aan te gaan. Bij schuldbewaking worden de debiteuren constant in de gaten gehouden om te kijken wanneer ze hun openstaande vorderingen weer kunnen betalen. Zo kan er geïnformeerd worden wanneer er weer een betalingsmogelijkheid is.

Debiteuren volgen

Bij schuldbewaking worden de vorderingen voor onbepaalde tijd bewaakt. Ook worden er vaak juridische stappen ondernomen om de verjaring van deze vorderingen te verlengen, waardoor de debiteur twintig jaar lang aansprakelijk is voor de schuld die open staat. Het incassodossier blijft op deze manier ook opeisbaar.

Tijdelijk geen verhaal

Schuldbewaking is interessant als er geen verhaalsmogelijkheden zijn, bij faillissement, gevangenneming of als de debiteur met onbekende bestemming vertrokken is. Vorderingen verjaren na verloop van tijd. Vorderingen waarvoor geen vonnis is verkregen, verjaren na vijf jaar. De verjaring kan gestuit worden door het sturen van een aanmaning aan de betreffende debiteur. Na de stuiting gaat een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar lopen. Als er geen woonadres van de debiteur bekend is, kan de verjaring gestuit worden door het betekenen van een openbaar exploot. Vorderingen waarvoor wel een vonnis is verkregen, hebben een verjaringstermijn van twintig jaar

Monitoren

Bij schuldbewaking wordt de debiteur dus gevolgd. Binnen de geldende regel- en wetgeving worden alle middelen gebruikt. Periodiek wordt opnieuw onderzoek gedaan of de debiteur alsnog kan betalen. De meeste incasso bureaus berekenen geen kosten voor het bewakingsproces. De kosten worden berekend als de debiteur alsnog betaald.

Bij een Wettelijke schuldsanering worden alle schulden kwijtgescholden. Het bewaken van schulden is hierbij dus niet meer van toepassing. Het betalen van schulden kan niet meer afgedwongen worden.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie