Sazas: “Verzuim agrarische en groene sector stijgt”

Sazas: “Verzuim agrarische en groene sector stijgt”

Redactie Baaz

Het gemiddelde verzuimpercentage van werknemers in de groene en agrarische sector is voor het jaar 2022 uitgekomen op 5,22% voor de eerste twee ziektejaren. Dit betekent een stijging ten opzichte van 2021 toen het gemiddelde verzuimpercentage nog 4,72% bedroeg. 

Hiermee is voor het eerst sinds 20 jaar de grens van 5% overschreden. Het hoogste ziekteverzuimpercentage in 2022 is te vinden in de sectoren zorgboerderijen met 7%, gevolgd door glastuinbouw met 5,74%. Het laagste ziekteverzuimpercentage heeft de sector bloembollen met 1,36%. Het onderzoek is uitgevoerd door arbodienst Stigas in opdracht van verzuimspecialist Sazas onder 707 bedrijven met in totaal 8.862 werknemers.

Oorzaak stijging

Een belangrijke reden dat het verzuimpercentage stijgt wordt veroorzaakt door de vergrijzing van de werkende beroepsbevolking. Hoe ouder de werknemer, hoe langer de ziekteduur. In de totale agrarische en groene sector is 18,0% van de werknemers 56 jaar of ouder in 2021. Onder de werkende bevolking is het landelijke percentage 21,7% in 2022. Het jaar daarvoor was dit 20,5%. Daarnaast neemt het risico op verzuim toe door langdurige fysieke belasting naarmate werknemers ouder worden en zij langer moeten doorwerken tot de AOW-leeftijd. Wat ook een rol speelt is de impact van corona die in het eerste kwartaal van 2022 zichtbaar was. In dit kwartaal werden de coronaregels versoepeld, maar vielen nog veel werknemers uit met griepachtige klachten die te vergelijken zijn met klachten van het coronavirus.

Frequent verzuim vrijwel verdubbeld

In 2022 hebben 449 medewerkers zich drie keer of vaker ziek gemeld. In het jaar 2021 betrof dit nog 230 medewerkers. Dit is bijna een verdubbeling. Het aantal verzuimmeldingen in 2022 is veertig procent gestegen naar 4.029 verzuimmeldingen ten opzichte van 2021 - toen het nog om 2.875 verzuimmeldingen ging. De pieken in verzuim zijn in maart en december, maanden waarin er een corona- en griepgolf was. 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie