Reset! Vijf voorwaarden voor jouw werkgeluk

Reset! Vijf voorwaarden voor jouw werkgeluk

Redactie Baaz
Het is mooi wanneer jij tevreden bent, maar hoe mooi zou het zijn als je ook gelukkig bent op de werkvloer? Geluk gaat net een stapje verder dan tevredenheid. Geluk op de werkvloer wil zeggen dat je plezier hebt in je werk en er voldoening uit haalt. Binnen de directiekamers is het onderwerp over het algemeen weinig besproken, laat staan dat er budget voor wordt gereserveerd. Om die reden heb ik werknemersgeluk onderdeel gemaakt van het deel 'Wellbeing' uit mijn boek 'Reset! De 9 stappen om in beweging te komen'.

Ook voor organisaties kan wellbeing meerwaarde opleveren. Onder wellbeing versta ik dat je in optimale conditie verkeert om te kunnen doen wat je wilt doen. Daarvoor is het belangrijk dat je weet wat je wilt, dat je een gezond lichaam hebt en een gezonde geest. Helaas komen mensen en organisaties veelal pas in beweging wanneer het te laat is. Net als de piloot van een vliegtuig, die pas ingrijpt als er een alarm afgaat. Bijvoorbeeld als er een ramp dreigt te gebeuren. Vergelijk dit nu eens met jezelf en je organisatie. Leef jij op de automatische piloot? Of heb jij het roer in eigen handen? Het is belangrijk dat je met je collega’s en je managers in gesprek gaat over dit onderwerp.
 
Schrijf onder ieder van deze vijf werkgeluk-voorwaarden wat jouw situatie is en wat jouw gewenste situatie zou zijn en ga er met elkaar over in gesprek en vergelijk de reacties van je collega’s.
 
1.    Het hebben van passie voor je werk. Kun je met passie je werk doen en kun je er iets mee bereiken dat je voldoening geeft? Passie wil zeggen dat je hart uitgaat naar iets, in dit geval wat je doet of waar je het voor doet.
2.    Het kunnen boeken van vooruitgang in je werk. Krijg je de kans om door ontwikkeling en het boeken van concrete resultaten vooruitgang te ervaren?
3.    Het hebben van invloed op je werksituatie en het zelf kunnen (mee)bepalen.
4.    Het hebben van verbinding met elkaar. Krijg je de kans om verbindingen te maken en te houden met elkaar. Dat wil zeggen goede relaties creëren en onderhouden tussen jou en je collega’s.
5.    Het kunnen werken voor een hoger doel. Ik merk dat dit bij veel medewerkers binnen een organisatie niet heel helder op het netvlies staat. Je kunt dit hogere doel vergelijken met de missie van een  organisatie. De missie geeft onder andere antwoord op de vragen: Wat is je identiteit? En wat zijn je normen en waarden? Hoe meer de waarden van de organisatie overlappen met die van jou, hoe groter je werkgeluk zal zijn.

 
Bij verschillende onderzoeken komt naar voren dat werknemersgeluk in directe relatie staat tot bijvoorbeeld betere verkoopresultaten, een stijging van de productiviteit  of bijvoorbeeld minder ziekmeldingen. En dat is natuurlijk niet vreemd.
 
Is het dan niet aannemelijk dat ook in jouw organisatie een directe relatie gemeten zou kunnen worden tussen geluk op de werkvloer aan de ene kant en productiviteit en resultaten aan de andere? Zelfs overheden nemen het onderwerp geluk serieus, zoals te zien is aan de Verenigde Arabische Emiraten, waar in 2016 twee nieuwe posten zijn geïntroduceerd: een minister van Geluk en een minister van Tolerantie.
 
Zij zullen programma’s, plannen en meetbare prestatie-indicatoren invoeren, met als doelstelling om in 2021 de Verenigde Arabische Emiraten tot het gelukkigste land ter wereld te maken. De overheid van Bhutan heeft geluk zelfs als belangrijkste doel gesteld, maar ieder individu kan zelf bepalen hoe hij dit invult. De overheid richt zich vooral op het creëren van de mogelijkheden om tot geluk te komen.
 
In het boek Reset! (Futuro Uitgevers, ISBN 9789492221582) krijg je nog meer voorbeelden, tips en stappen om het onderwerp wellbeing ook bij jouw organisatie op de agenda te krijgen en zelf meer lol in je werk te brengen!

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie