Producenten industrie negatiever in december

Producenten industrie negatiever in december

Redactie Baaz

De producenten in de industrie waren in december negatiever dan in november. Het vertrouwen ging van -0,5 in november naar -3,4 in december, aldus het CBS. Dat is de laagste stand in ruim 3 jaar. Fabrikanten waren vooral pessimistischer over de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden.

Het producentenvertrouwen lag in december onder het langjarig gemiddelde van 1,0. Het vertrouwen bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7). In april 2020 werd de laagste waarde (-28,7) genoteerd.

Vooral negatiever over orderportefeuille en verwachte bedrijvigheid

Producenten waren in december vooral negatiever over de orderpositie en de verwachte productie in de komende drie maanden. Ook over de voorraden gereed product waren ze negatiever.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren negatief. Het aantal producenten dat de orderpositie groot acht, was kleiner dan het aantal dat de orderportefeuille klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal producenten dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen was kleiner dan het aantal dat een afname van de productie voorziet. Het aantal producenten dat de voorraad eindproduct als klein beschouwt, was kleiner dan het aantal dat de voorraden groot vindt.

Producentenvertrouwen verslechtert in meer dan de helft van de industriële bedrijfsklassen

In ruim de helft van alle branches in de industrie verslechterde het producentenvertrouwen in december. De achteruitgang was het grootst bij de fabrikanten in de textiel-, kleding- en lederindustrie en bij de producenten in de elektrotechnische en machine-industrie. In beide bedrijfsklassen was het vertrouwen wel positief.

Ruim helft producenten voelt geen gevolgen van gestegen rente

In de Conjunctuurenquête Nederland worden ook incidentele vragen gesteld die geen onderdeel zijn van het producentenvertrouwen, zoals in december over het belangrijkste gevolg van de gestegen rente. Ruim de helft van de producenten gaf aan dat er geen of nauwelijks gevolgen zijn. Ruim een kwart vond dat de financieringskosten hoger zijn en drukken op de winstgevendheid. Verder zei iets meer dan 7 procent dat afnemers minder kunnen lenen, waardoor de vraag naar de producten lager is. De overige 10 procent noemde andere effecten, zoals meer belemmeringen bij het verkrijgen van financiering. In juni 2023 was deze vraag ook gesteld, met vergelijkbare uitkomsten.

Productie industrie ruim 11 procent lager in oktober

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 11,1 procent lager dan in oktober 2022. Ook in de voorgaande maanden van 2023 kromp de productie op jaarbasis. In vergelijking met september daalde de productie met 0,5 procent in oktober.

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie